Opnieuw consultatieronde over ‘Pyridine’

De Subcommissie Classificatie carcinogene stoffen van de Gezondheidsraad beoordeelt of blootstelling aan Pyridine tot kanker kan leiden en genotoxisch is. In december schreven we al over het eerste conceptrapport over de stof Pyridine dat was verschenen en de mogelijkheid om te reageren tot 11 februari. Naar aanleiding van deze eerste consultatie is de Gezondheidsraad nu met een geactualiseerde versie van het conceptrapport gekomen. Ook dit rapport is openbaar gemaakt voor publieke consultatie. Reageren kan tot 1 juni 2022.

In dit herziene conceptrapport adviseert de commissie om Pyridine:

  • niet te classificeren voor mutageniteit in geslachtscellen;
  • wel te classificeren als een stof die ervan verdacht wordt kankerverwekkend te zijn voor de mens (overeenkomend met een classificatie in categorie 2) en te kenmerken met H351 (verdacht van het veroorzaken van kanker).

In het eerste conceptrapport adviseerde de commissie Pyridine nog te classificeren als een stof die beschouwd moet worden als kankerverwekkend voor de mens en te kenmerken met H350 (mogelijk kankerverwekkend).

4-5-23

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.