Veilig werken met chemische producten in de maakindustrie​

In de maakindustrie is het gebruik van chemische producten vaak onvermijdelijk. Denk aan coatings, lijmen, smeermiddelen en onderhoudsmiddelen. Maar zoals we intussen weten, brengen deze producten gezondheidsrisico’s met zich mee. Daarom is het van groot belang dat hier een helder veiligheidsbeleid voor is, gericht op het minimaliseren van de risico’s, het maximaliseren van bewustwording en met begrijpelijke informatie voor de werkvloer. Zo kan iedereen na een dag werken weer gezond naar huis.

Maak indsutrie
Overheden (1)

Het belang van bewustwording van chemische risico's

Als veiligheidsprofessional in de maakindustrie zorg jij ervoor dat je de risico’s binnen jouw organisatie in kaart hebt. Dit doe je door de aanwezige chemische producten te inventariseren, beoordelen, waar nodig maatregelen te nemen en het beleid te borgen. Zo kun je een deel van de risico’s uitbannen en minimaliseren. Voor de overgebleven risico’s is het natuurlijk van belang dat je degene die met de producten werken goed informeert. Alleen met begrijpelijke informatie en heldere veiligheidsinstructies, kun je de bewustwording en daarmee de veiligheid vergroten.

Veiligheid als investering

Veiligheid bij Toxic betekent meer dan voldoen aan regels; het is een investering in jouw bedrijf die zich uitbetaalt in:

✓ Verhoogde productiviteit door lager ziekteverzuim.
✓ Betere inzetbaarheid en kennisbehoud door minder personeelsverloop.
✓ Een werkomgeving waar werknemers zich gewaardeerd en beschermd voelen.
✓ Eenvoudiger aantrekken van nieuw personeel door aantoonbaar goed werkgeverschap.

Bij Toxic dagen we je uit om verder te kijken dan de verplichtingen. Om veiligheid te zien als een kans om echt het verschil te maken in je organisatie.

Toxic op kantoor

Toxic: jouw partner in chemische veiligheid

Met Toxic’s praktische tools voor productregistratie, blootstellingsberekeningen, maatregelen en E-Data, brengen we niet alleen jouw chemische risico’s in kaart, maar bieden we ook duidelijke, kosteneffectieve en duurzame oplossingen.

Onze benadering zorgt ervoor dat je snel grip krijgt op potentiële gevaren en laat zien waar verbeteringen mogelijk zijn. Zo werken we samen aan een wereld waarin werk geen leven meer kost.

Altijd actuele productregistratie en communicatie met werknemers, overzichtelijk verzameld op één centrale plek.

Toxic blootstellingen is een gedetailleerde oplossing voor het beoordelen van blootstellingsniveaus aan chemische producten binnen uw organisatie. 

Toxic maatregelen biedt een uitgebreide aanpak voor het effectief communiceren van veiligheidsinformatie en -maatregelen binnen uw organisatie. 

Toxic chemiekaarten voorziet in betrouwbare informatie over chemische stoffen, essentieel voor veilig werken en handelen bij calamiteiten. 

E- data geeft je diepgaand inzicht in de milieu-impact van jouw producten en processen. Maak weloverwogen duurzame keuzes en breng verbetermogelijkheden in kaart.

Ons team van ervaren adviseurs helpt bij complexe veiligheidsvraagstukken om de meest effectieve veiligheids-maatregelen te implementeren.

Heb je behoefte aan praktische en toepasbare kennis over chemische veiligheid en de bijbehorende wetgeving? Toxic biedt een scala aan opleidingen om professionals te voorzien van diepgaande kennis en vaardigheden op het gebied van chemische veiligheid en wetgeving. 

"Veiligheid is geëvolueerd van bijzaak tot kernwaarde in onze werkcultuur; het is nu essentieel in elk aspect van ons werk."

Hester Vervloet – HR directeur bij Dura Vermeer

Doe nu de gratis risico scan

Krijg grip op de compliancy van je veiligheidsbeleid voor chemische producten. Controleer nu of jouw organisatie op hoofdlijnen voldoet aan de Nederlandse en Europese wetgeving met betrekking tot chemische producten.