Hoe maak je veilig werken met gevaarlijke stoffen mogelijk?

Alle antwoorden op hoe je veilig werken met gevaarlijk stoffen mogelijk kunt maken binnen uw organisatie.

tweede_kamer_0

Samenvatting moties over het ZZS-register

Op 3 oktober 2023 zijn in het Tweeminutendebat Leefomgeving 4 moties ingediend naar aanleiding van de voorhang van het besluit tot invoering van een ZZS-register onder de Omgevingswet. Van deze vier moties zijn de eerste drie aangenomen en over de vierde is nog niet gestemd, dit zal alsnog zo snel mogelijk worden gedaan. In dit artikel zullen de moties kort worden toegelicht, gevolgd door de kernpunten die aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

Verplicht melden van zeer zorgwekkende stoffen in afval

Op 18 oktober 2023 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies uitgebracht over het ontwerpbesluit met betrekking tot het verplicht melden van zeer zorgwekkende stoffen in afval. Het advies is op 23 oktober 2023 openbaar gemaakt en gepubliceerd.

RIVM: analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen bij Brzo-bedrijven

Het RIVM analyseert jaarlijks incidenten bij Nederlandse bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. In totaal werden 15 van 24 door de Nederlandse Arbeidsinspectie afgeronde onderzoeken geanalyseerd. De meeste incidenten werden veroorzaakt door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen of door gebreken in procescontrole. 
arbeidsinspectie logo

Uitslag arbeidsongevallen monitor 2022

In 2022 werden in Nederland 2.357 slachtoffers bij meldingsplichtige arbeidsongevallen geregistreerd, hiervan zijn 40 gevallen dodelijk geweest. Deze gegevens zijn afkomstig uit de jaarlijkse Monitor arbeidsongevallen van de Nederlandse Arbeidsinspectie, gebaseerd op afgeronde onderzoeken naar ongevallen.

Nieuwe stoffen toegevoegd aan ZZS-lijst

Er zijn onlangs nieuwe stoffen opgenomen in de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS-lijst). Sommige van deze stoffen worden in de lijst opgenomen omdat zij deel uitmaken van een ZZS-stofgroep zoals de gebromeerde brandvertragers, loodverbindingen of organische tinverbindingen. Andere stoffen zijn toegevoegd aan de lijst omdat ze volgens de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) één of meerdere ZZS bevatten.

VNCI: nieuwe internationale afspraken over beheer chemicaliën

Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties wereldwijd hebben recentelijk nieuwe internationale afspraken gemaakt om het gebruik, beheer en de verwerking van chemicaliën te verbeteren, met als voornaamste doel het minimaliseren van de schade aan onze planeet door deze stoffen.

Vraag de hulp van een expert.