Veilig werken met chemische producten in het MKB

Voor het MKB is het van groot belang om veilig om te gaan met chemische producten, niet alleen om de gezondheid van werknemers te beschermen maar ook om te voldoen aan wet- en regelgeving. Met Toxic kun je gemakkelijk chemische producten registreren en beoordelen, risico’s minimaliseren en een veilige werkomgeving garanderen.

MKB
MKB (2)

Het belang van chemische bewustwording in het MKB

Zelfs al gebruik je in jouw MKB bedrijf “slechts” schoonmaakmiddelen of lijmen, de realiteit is dat je waarschijnlijk meer met chemische producten werkt dan je beseft, met bijbehorende risico’s. Deze risico’s worden vaak pas erkend als het al te laat is.

Het gaat niet alleen om verkeerde handelingen, maar vooral om het volgen van onvolledige of onjuiste procedures. 

Wij snappen dat er binnen het MKB weinig tijd en mankracht is om al deze stappen zelf te zetten. Branchetools zijn niet altijd toepasbaar op jouw werksituatie en het inhuren van externe krachten om dit te doen, is een flinke kostenpost.

Veiligheid als investering

Veiligheid bij Toxic betekent meer dan voldoen aan regels; het is een investering in jouw bedrijf die zich uitbetaalt in:

✓ Verhoogde productiviteit door lager ziekteverzuim.
✓ Betere inzetbaarheid en kennisbehoud door minder personeelsverloop.
✓ Een werkomgeving waar werknemers zich gewaardeerd en beschermd voelen.
✓ Eenvoudiger aantrekken van nieuw personeel door aantoonbaar goed werkgeverschap.

Bij Toxic dagen we je uit om verder te kijken dan de verplichtingen. Om veiligheid te zien als een kans om echt het verschil te maken in je organisatie.

Toxic op kantoor

Toxic: jouw partner in chemische veiligheid

Met Toxic’s praktische tools voor productregistratie, blootstellingsberekeningen en maatregelen, brengen we niet alleen jouw chemische risico’s in kaart, maar bieden we ook duidelijke, kosteneffectieve oplossingen. Onze benadering zorgt ervoor dat je snel grip krijgt op potentiële gevaren en laat zien waar verbeteringen mogelijk zijn. Zo werken we samen aan een wereld waarin werk geen leven meer kost.

Altijd gecontroleerde productinformatie, jouw stoffenregister op orde en heldere communicatie met medewerkers. Alles overzichtelijk verzameld op één plek.

Toxic Blootstelling geeft je snel grip op de blootstelling aan chemische producten bij jouw werkprocessen. Zo weet jij waar je op moet focussen in het veiligheidsbeleid.

Toxic Maatregelen geeft op basis van jouw blootstellingsscenario’s suggesties voor verbetering. Zo weet jij wat je kan doen om de werkomgeving veiliger te maken.

Toxic Chemiekaarten voorziet in betrouwbare informatie over enkelvoudige chemische stoffen. Essentieel voor veilig werken en handelen bij calamiteiten.

Toxic biedt een scala aan opleidingen om veiligheidsprofessionals te voorzien van diepgaande kennis en vaardigheden op het gebied van chemische veiligheid en wetgeving. 

Ons team van ervaren adviseurs helpt bij complexe veiligheidsvraagstukken om de meest effectieve veiligheidsmaatregelen te implementeren.

"Veiligheid is geëvolueerd van bijzaak tot kernwaarde in onze werkcultuur; het is nu essentieel in elk aspect van ons werk."

Hester Vervloet – HR directeur bij Dura Vermeer

Doe nu de gratis risico scan

Wil jij weten in hoeverre jouw huidige veiligheidsbeleid voldoet aan de wettelijke richtlijnen? En welke stappen jij eventueel nog kan zetten om de veiligheid te verbeteren? Vul dan in 10 minuten deze risico scan in en ontvang een rapport op maat met toelichting en praktische tips.