Stap 2 - Beoordelen

Stap 2:
Beoordelen

Het gezondheidsrisico van een chemische product hangt af van de aard, mate en duur van de blootstelling aan het product. Pas als je dit in kaart hebt, kun je effectief de gezondheid van jouw collega’s beschermen. Lees hier hoe jij grip kan krijgen op de blootstelling aan chemische producten.

Inzicht in risico's: de basis van een effectief veiligheidsbeleid

Om de risico’s van chemische producten goed in te kunnen schatten, heb je actuele veiligheidsinformatie over deze producten en de aard, mate en duur van blootstelling in jouw processen nodig. Een bijgewerkt wettelijk stoffen- en blootstellingsregister helpt je om deze informatie gestructureerd bij te houden.

Zorg ervoor dat je de productinformatie uit het Veiligheidsinformatieblad (SDS) overneemt in je wettelijk stoffenregister. Classificeer deze informatie vervolgens duidelijk, bijvoorbeeld als CMR (carcinogeen, mutageen, reprotoxisch), VOS (vluchtige organische stoffen), ZZS (zeer zorgwekkende stoffen), en relateer deze aan relevante wetgeving.

Maak daarnaast een nauwkeurige inschatting van de blootstelling en documenteer deze in je blootstellingsregister. Het is cruciaal om al deze informatie actueel te houden. Veranderingen in grenswaarden, product- of stofgegevens, of de wetgeving moeten direct worden verwerkt. 

Zo zorg je ervoor dat je jouw veiligheidsbeleid baseert op actuele informatie, de juiste informatie deelt met jouw collega’s én waar nodig passende maatregelen neemt om zo de gezondheid van jouw collega’s te beschermen.

Start direct met
onze uitgebreide antwoorden op veelvoorkomende vragen

Controleer nu of jouw organisatie op hoofdlijnen voldoet aan de Nederlandse en Europese wetgeving met betrekking tot chemische producten.

Welke chemische producten gebruiken wij?

Inventariseer aan welke producten de werknemers blootgesteld kunnen worden en bij welke werkprocessen dit gebeurt. Let op: ook chemische producten die alleen in opslag staan, moeten geïnventariseerd worden omdat men ook aan deze producten blootgesteld kan worden.

Bekijk de whitepaper:
Hoe maak ik een wettelijk stoffenregister?

Hebben we de veiligheidsbladen van al deze producten?

Denk hierbij niet alleen aan de producten die u afneemt van leveranciers, maar ook de producten die bij u op locatie worden gemaakt of gedurende het werkproces worden gemengd. Alleen zo kunt u de risico’s van deze producten inschatten.

Bekijk de whitepaper:
Van een VIB een werkplek-instructiekaart maken

Wat zijn de risico’s van de aanwezig producten?

Controleer de productinformatie en classificatie die vermeld staat op de SDS’en.

Hou hierbij rekening met zowel de Europese REACH wetgeving als de Nederlandse wetgeving.

Bekijk de opname van het webinar:
Arbeidshygiënische strategie gevaarlijke stoffen plus plan van aanpak RIE

Moeten we ook SDS’en maken voor de producten die wij zelf maken?

Ja, bij levering van een chemisch product aan jouw klant moet altijd een SDS geleverd worden. Zorg ook at deze bladen actueel blijven bij wijzigingen in de wetgeving.

Oplossing:
Laat de redactie van Toxic de risico’s voor je controleren.

Ben ik dan nu
klaar met de SDS'en?

Nee, na de eerste inventarisatie moet je de verzamelde SDS’en actualiseren. Bij een nieuwe levering krijg je als het goed is het actuele SDS. Anders moet je deze minimaal iedere 2 jaar opvragen bij de leverancier. Ook wanneer er niet meer met een product wordt gewerkt, of een nieuw product wordt toegevoegd, moet je dit meenemen in de inventarisatie.

De oplossing:
Toxic productregistratie. Jouw productregistratie en communicatie naar werknemers altijd actueel en op één plek inzichtelijk.

Doe de gratis
Toxic risicoscan

Controleer nu of jouw organisatie op hoofdlijnen voldoet aan de Nederlandse en Europese wetgeving met betrekking tot veilig werken met chemische producten.

Je ontvangt binnen 5 werkdagen een rapport op maat

Uitkomsten zijn persoonlijk en strikt vertrouwelijk.

Doe direct de risicoscan

Wellicht interessant voor jou.

SAFETY&HEALTH@WORK

Toxic aanwezig op Safety&Health@Work 2024: ‘Veiligheid in transitie’

Wij zijn verheugd om aan te kondigen dat wij dit jaar aanwezig zullen zijn op de Safety&Health@Work beurs 2024. Dit evenement vindt plaats op 2 en 3 oktober 2024 in Rotterdam Ahoy en wordt georganiseerd in samenwerking met het NVVK Veiligheidscongres.
Werken met chemische

Nu beschikbaar: nieuwe editie “Werken met chemische producten – Wat moet je regelen?

Sinds deze week is de nieuwe editie van onze praktische gids voor veilig werken met chemische producten beschikbaar! Hierin hebben we alle veelvoorkomende vragen gebundeld die wij horen uit de markt met natuurlijk heldere antwoorden én praktische tips.
plasticrecycling

Chemie & duurzaamheid: De kosten en mogelijkheden van chemisch recyclen

Ontdek hoe energieverlies belangrijk is voor het schatten van kosten voor nieuwe chemische plasticrecyclinginstallaties. Ondanks inspanningen blijft de recyclesector in Nederland uitdagingen ervaren. Biomonitoring en innovatieve technologieën bieden inzicht en kansen voor een circulaire economie.

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor de Toxic nieuwsbrief en krijg gratis toegang tot boeiende webinars, whitepapers en het allerlaatste nieuws!