Concrete oplossingen. Die u helpen een veilige werkomgeving te creëren.

Een oplossing voor iedere wettelijk verplichte stap naar een goed veiligheidsbeleid.

Inventariseren

Wat heb ik in huis en wat moet ik precies bijhouden?

Door een goede inventarisatie met ondersteuning van Toxic weet u welke risico’s zich waar bevinden binnen uw organisatie, zodat u deze kunt minimaliseren.

Toxic advisering

Onze adviseurs helpen u bij het inventariseren van de aanwezige producten zodat u zeker weet dat u niets overslaat.

Toxic Productregistratie

Met uw product register in Toxic weet u zeker dat u alle nodige, actuele informatie over uw chemische producten in huis heeft. Wij houden dit voor u bij.

Registreren

Waarom is het wettelijk stoffenregister en registreren van blootstelling belangrijk?

Een actueel en compleet stoffen- en blootstellingsregister geven u grip op de risico’s van de aanwezige chemische producten.

Toxic Productregistratie

Met uw product register in Toxic heeft u direct een actueel wettelijk stoffenregister tot uw beschikking. Wij houden dit voor u bij.

Toxic Blootstellingen

Maak snel een inschatting van de blootstelling en ontvang van Toxic een notificatie wanneer uw inschatting niet meer actueel is. U hoeft zelf geen grenswaardes of productgegevens in te voeren.

Maatregelen

Hoe zorg ik ervoor dat de mensen op de werkvloer veilig zijn?

Goede veiligheidsmaatregelen hebben het maximale effect tegen de minimale arbeidsbelasting en minimale kosten.

Toxic Maatregelen

Krijg op basis van uw blootstellingsscenario's suggesties om de blootstelling terug te dringen. Alles volgens de arbeidshygiënische strategie en met bijbehorend plan van aanpak.

Toxic advisering

Bespreek met een ervaren arbeidshygiënist de voorgenomen maatregelen zodat u de meest effectieve maatregel kies.

Communiceren

Hoe kan ik de veiligheidsinformatie en -maatregelen effectief delen binnen mijn organisatie?

Wanneer iedereen zich bewust is van de risico’s en de noodzaak van veilig werken, kan er echte verandering plaatsvinden.

Toxic Productregistratie en Blootstellingen

Deel alle informatie over uw producten en blootstellingsscenario's in Toxic via leesbare Werkplek Instructiekaarten per product of proces. Eenvoudig via een online link te delen en altijd actueel. U hoeft zelf de gegevens niet bij te houden dat doen wij voor u.

Toxic e-learning en opleidingen

Om de informatie over chemische producten goed te kunnen interpreteren, is kennis nodig. Toxic biedt opleidingen aan op verschillende niveaus, zodat deze kennis in huis is.

Ga nu ook aan de slag, voor een veilige werkomgeving met chemische producten

Maak daarbij gebruik van onze vrijblijvende risicoscan.

Inventariseren

Wat heb ik in huis en wat moet ik precies bijhouden?

Registreren

Waarom is het wettelijk stoffenregister en registreren van blootstelling belangrijk?

Maatregelen

Hoe zorg ik ervoor dat de mensen op de werkvloer veilig werken?

Communiceren

Hoe kan ik de veiligheidsinformatie en -maatregelen effectief delen binnen mijn organisatie?

Ook interessant voor jou.

Whitepapers chemische veiligheid

Alle informatie en praktische tips over veilig werken met chemische producten en de bijbehorende wetgeving, geschreven door deskundigen.

Podcasts en webinars

Tips en informatie van experts over de ontwikkelingen op het gebied van veilig werken met chemische producten en de bijbehorende wetgeving.

Risicoscan chemische veiligheid

Controleer nu of uw organisatie op hoofdlijnen voldoet aan de Nederlandse en Europese REACH wetgeving met betrekking tot chemische producten.

Video & artikelen

Video’s en artikelen over veilig werken met chemische producten, praktische tips en de bijbehorende wetgeving.

Gratis risicoscan. Snel grip op de compliancy van uw chemisch veiligheidsbeleid.

Controleer nu of uw organisatie op juridische hoofdlijnen voldoet aan de Nederlandse en Europese  wetgeving.