Veilig werken met chemische producten bij overheden​

Voor overheidsinstellingen is het essentieel om een veilige werkomgeving met chemische producten te creëren. Vooral bij onderhoudswerkzaamheden worden vaak chemische producten gebruikt. Natuurlijk wil je dat de mensen die hiermee werken de risico’s serieus nemen en hier veilig mee omgaan. Overheidsinstellingen hebben daarnaast een voorbeeldfunctie als het gaat om goed werkgeverschap. Des te meer reden om dit onderwerp grondig aan te pakken!

Overheden
Overheden (1)

Chemische veiligheid:
een prioriteit voor overheidsbeleidinstellingen

Bewustwording van het gebruik van chemische producten is cruciaal voor overheidsinstellingen. Alleen door bewustwording van de risico’s kunnen werknemers keuzes maken die de veiligheid waarborgen. Omdat de werkzaamheden met chemische producten door overheidsinstellingen vaak plaatsvinden in het publieke domein (denk aan onderhoudswerkzaamheden), gaat het hier ook om de veiligheid van de omgeving en gemeenschap. Een helder beleid, begrijpelijke informatie en duidelijke veiligheidsprocedures zijn dus een prioriteit voor overheidsinstellingen.

Veiligheid als investering

Veiligheid bij Toxic betekent meer dan voldoen aan regels; het is een investering in jouw organisatie die zich uitbetaalt in:

✓ Verhoogde productiviteit door lager ziekteverzuim.
✓ Betere inzetbaarheid en kennisbehoud door minder personeelsverloop.
✓ Een werkomgeving waar werknemers zich gewaardeerd en beschermd voelen.
✓ Eenvoudiger aantrekken van nieuw personeel door aantoonbaar goed werkgeverschap.

Bij Toxic dagen we je uit om verder te kijken dan de verplichtingen. Om veiligheid te zien als een kans om echt het verschil te maken in je organisatie.

Toxic op kantoor

Toxic: jouw partner in chemische veiligheid

Met Toxic’s praktische tools voor productregistratie, blootstellingsberekeningen, maatregelen en E-Data, brengen we niet alleen jouw chemische risico’s in kaart, maar bieden we ook duidelijke, kosteneffectieve en duurzame oplossingen.

Onze benadering zorgt ervoor dat je snel grip krijgt op potentiële gevaren en laat zien waar verbeteringen mogelijk zijn. Zo werken we samen aan een wereld waarin werk geen leven meer kost.

Altijd actuele productregistratie en communicatie met werknemers, overzichtelijk verzameld op één centrale plek.

Toxic blootstellingen is een gedetailleerde oplossing voor het beoordelen van blootstellingsniveaus aan chemische producten binnen uw organisatie. 

Toxic maatregelen biedt een uitgebreide aanpak voor het effectief communiceren van veiligheidsinformatie en -maatregelen binnen uw organisatie. 

Toxic chemiekaarten voorziet in betrouwbare informatie over chemische stoffen, essentieel voor veilig werken en handelen bij calamiteiten. 

E- data geeft je diepgaand inzicht in de milieu-impact van jouw producten en processen. Maak weloverwogen duurzame keuzes en breng verbetermogelijkheden in kaart.

Ons team van ervaren adviseurs helpt bij complexe veiligheidsvraagstukken om de meest effectieve veiligheids-maatregelen te implementeren.

Heb je behoefte aan praktische en toepasbare kennis over chemische veiligheid en de bijbehorende wetgeving? Toxic biedt een scala aan opleidingen om professionals te voorzien van diepgaande kennis en vaardigheden op het gebied van chemische veiligheid en wetgeving. 

"Veiligheid is geëvolueerd van bijzaak tot kernwaarde in onze werkcultuur; het is nu essentieel in elk aspect van ons werk."

Hester Vervloet – HR directeur bij Dura Vermeer

Doe nu de gratis risico scan

Wil jij weten in hoeverre jouw huidige veiligheidsbeleid voldoet aan de wettelijke richtlijnen? En welke stappen jij eventueel nog kan zetten om de veiligheid te verbeteren? Vul dan in 10 minuten deze risico scan in en ontvang een rapport op maat met toelichting en praktische tips.