Veiligheid staat voorop in jouw laboratorium met Toxic

Werken met chemische producten veroorzaakt altijd risico’s. Het risico in een laboratorium kan door verschillende factoren nog groter zijn. Daarom helpen wij je om sneller de juiste conclusies te trekken waarop jij je beleid kan baseren.

Werken in laboratorium nw
laboratorium whitepaper

Whitepaper:
Werken met gevaarlijke stoffen in het laboratorium

In laboratoria wordt met veel stoffen gewerkt die risico’s opleveren voor de gezondheid. Maar in laboratoria spelen ook andere (externe) factoren een rol voor de veiligheid van medewerkers die werken met gevaarlijke stoffen.

Risico's van chemische stoffen in laboratoria

De risico’s worden vergroot door de diversiteit aan stoffen, het risico bij het hanteren ervan, langdurige blootstelling in gedeelde ruimtes, en de vaak onderschatte gevaren door routineuze omgang met chemische stoffen. 

Denk bijvoorbeeld aan: 
✓ De hoeveelheid verschillende stoffen die aanwezig zijn; 
✓ Het risico bij het verplaatsen en overschenken van de stoffen voor de werkvoorraad; doordat er altijd met chemie wordt gewerkt.  
✓ Langdurige blootstelling doordat producten continue in gebruik zijn in een algemene ruimte;
✓ Onderschatting van de risico’s doordat er altijd met chemie wordt gewerkt. 

Werken in laboratorium
Toxic CCSE cover

Toxic, jouw partner in chemische veiligheid

Om de veiligheid in jouw laboratorium te waarborgen, is een gestructureerde aanpak essentieel: inventariseren, beoordelen, maatregelen nemen en borging van deze stappen. Hoewel je deze stappen zelfstandig kunt ondernemen, biedt Toxic een ondersteunende hand met tools die zijn ontworpen om het proces te vereenvoudigen en te versnellen.

Bij Toxic begrijpen we de complexiteit van chemische veiligheid en de bijbehorende regelgeving. Daarom staan we klaar om jou te helpen sneller en efficiënter de juiste conclusies te trekken voor jouw beleid. Met Toxic krijg je toegang tot actuele en gecontroleerde informatie via onze Productregistratie, vereenvoudigde blootstellingsschattingen met Toxic Blootstelling, en inzichtelijke maatregelen via Toxic Maatregelen.

Toxic biedt een geïntegreerd platform met drie kernmodules
om elk aspect van chemische veiligheid in jouw laboratorium te beheren

Wordt een expert in chemische veiligheid​

Toxic 'Productregistratie'

Om te beginnen is het essentieel dat u beschikt over actuele en gecontroleerde informatie. Dit vereist dat u de Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) van uw producten opvraagt bij uw leveranciers en deze vervolgens zorgvuldig controleert. Dit kan, gezien de diversiteit aan stoffen die in een gemiddeld laboratorium worden gebruikt, een volledige dagtaak zijn. 

Ons ervaren redactieteam bij Toxic neemt
deze belangrijke taak op zich.

Toxic 'Blootstelling'

Het evalueren van blootstellingsrisico’s is cruciaal en dient als middel om kritieke processen te identificeren waar de blootstelling mogelijk te
hoog is. 

Toxic Blootstelling faciliteert een eenvoudige risico-inschatting, gebruikmakend van de meest actuele productinformatie en het erkende ECETOC-tra model, afgestemd op de huidige grenswaarden. Dit stelt u in staat om, samen met een kerndeskundige, gericht actie te ondernemen waar nodig.

Toxic 'Maatregelen'

Als een blootstellingsschatting of -meting aantoont dat de blootstelling veiligheidsnormen overschrijdt, zijn passende maatregelen essentieel.

Toxic Maatregelen geeft direct inzicht in de effectiviteit van deze maatregelen, conform de arbeidshygiënische strategie.

Het is van belang uw acties goed te motiveren en te overleggen met een kerndeskundige. Toxic Maatregelen biedt de ideale basis voor dit overleg, om samen tot een effectieve oplossing te komen.

Werk jij in een laboratorium en heb je vragen over veilig werken met chemische stoffen?