Gratis hulpmiddelen. Werken met gevaarlijke stoffen.

Webinars, wegwijzers, tools en meer; om je te helpen werken met gevaarlijke stoffen.

Veilig werken

Stappen

Soort

Soort

Management onepager: Hoe veilig is jouw organisatie?

Veiligheid op de werkvloer is misschien niet het meest opwindende onderwerp en het zal zeker niet het gesprek van de dag zijn tijdens de borrel. Niettemin is het van vitaal belang voor de continuïteit en het succes van jouw organisatie. Het gaat niet alleen om het naleven van wet- en regelgeving; het gaat om het beschermen van de ruggengraat van jouw bedrijf – de medewerkers.

De rol van arbokerndeskundigen bij werken met gevaarlijke stoffen

Wat is de rol van verschillende arbokerndeskundigen bij veilig werken met gevaarlijke stoffen, wat moeten ze doen binnen het 4 stappentraject van de Arbeidsinspectie en hoe moeten de verschillende arbodeskundigen samenwerken in dit proces? Dit artikel gaat daar verder op in.
HSE-Actueel-Longaandoening

Whitepaper De zin en onzin van blootstellings-berekening

Hoe en waarom leg je de blootstelling aan gevaarlijke stoffen vast? Lees het in de recent vernieuwde whitepaper!

Whitepaper: samenvatting interim PGS 15

Hoe implementeer jij de aanpassingen van de PGS 15 in het kader van de nieuwe omgevingswet? In deze whitepaper introduceren we een aantal belangrijke onderdelen uit deze richtlijn ter voorbereiding op de PGS 15 nieuwe stijl.

Artikel: De impact van de ESG- en CSRD-wetgeving op chemische veiligheidskundigen

Als veiligheidsprofessional gaat er echt heel wat op je afkomen als het gaat om de nieuwe Europese duurzaamheidsregels. De impact van ESG en CSRD wetgeving op veiligheidsprofessionals op het gebied van chemische veiligheid kan aanzienlijk zijn door strengere regelgeving en rapportagevereisten met betrekking tot hun activiteiten.

Webinar - Aan de slag met blootstelling - Hoe werk je effectief met de juiste grenswaarden?

In dit webinar wordt er antwoord gegeven op de vragen: Hoe moet je in de praktijk omgaan met grenswaarden? Welke soorten grenswaarden zijn er en hoe worden ze berekend?
veiligheidsmiddelen WIK

Artikel: In 4 stappen een werkplekinstructiekaart (WIK) maken

Een werkplekinstructiekaart (WIK) is een handige tool die kan worden gebruikt om werknemers op de hoogte te stellen van de risico’s en veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het werken met gevaarlijke stoffen.

Artikel: Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor bedrijven met gevaarlijke stoffen?

De Omgevingswet bundelt 26 wetten en vele regelingen en voorschriften over onze leefomgeving in één wet. Doel is om procedures te stroomlijnen, regelgeving te harmoniseren en om sneller beslissingen te kunnen nemen. Maar wat heeft dit nu voor consequenties voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken?

CCSE®-Lab opleiding

CCSE-Lab® opleiding is een speciaal 2-daags laboratorium programma dat een combinatie biedt van wettelijke kaders, chemische basiskennis en praktische safety toepasbaarheid in het laboratorium. Het is een nieuwe indeling van de reguliere CCSE lesstof waardoor deze direct aansluit op de praktijk van de laborant.

Kennissessie Toxic - Stap 1 en 2 Inventariseren en Beoordelen

In een uur laten we je zien hoe je het proces van Inventariseren en Beoordelen van gevaarlijke stoffen kan aanpakken.

Whitepaper: Aan de slag met blootstelling

Hoe werk je effectief met de juiste grenswaarden? Hoe wordt een grenswaarde van een gevaarlijke stof berekend? Welke verschillende soorten grenswaarden zijn er en wat is het belang van grenswaarden bij gevaarlijke stoffen?
1620134723491

Whitepaper Uitgebreide RI&E Gevaarlijke stoffen voor professionals 2023

Ontbreekt de RI&E gevaarlijke stoffen of is deze onvolledig dan wordt u meteen beboet. Voorkom dit. In deze whitepaper leest u hoe u een RI&E gevaarlijke stoffen opstelt.
Toxic_webinar_nieuw2

Webinar: Blootstellingsberekening met PROCs hoe doe je dat?

Wim van Alphen gaat tijdens dit gratis Toxic Webinar in op het het gebruik van PROCs tijdens de blootstellingsberekening en welke invloed een PROC heeft op bepaalde werkzaamheden.

Artikel: Overgangstermijn nieuwe ARIE-regeling per 1 januari '24 ten einde

ARIE-regeling en de nieuwe aanvullende wijze van toezicht is voor een aantal bedrijven belangrijk.

Whitepaper Een praktische invulling van de verplichting om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beoordelen

In deze whitepaper wordt besproken hoe je praktisch invulling kan geven aan de registratie blootstellingsverplichting

Poster Veilig werken met chemische producten

Een handige A3 poster over veilig werken met chemische producten.

Artikel: Belang van dossieropbouw bij incidenten

Voor organisaties valt winst te behalen door de documentatie goed op orde te hebben. Ondanks dat bedrijven veel doen aan veiligheid ontbreekt het aan vastlegging. Hoge boetes van de Nederlandse Arbeidsinspectie kunnen hiermee worden voorkomen lees deze eye opener van Janina Hamann, advocaat Delissen Martens – Den Haag.

Nieuwe eisen aan de toetsing van een RI&E

In de Staatscourant van 24 maart is een Certificatieschema voor het persoonscertificaat voor de arbokerndeskundige voor de scopes arbeidshygiënist, hogere veiligheidskundige en arbeids- en organisatiedeskundige gepubliceerd. Dit certificatieschema is per 1 juli van dit jaar in werking getreden.

Artikel: Hoe komen water- en luchtnormen tot stand?

Behalve de wettelijke normen zijn er ook beleidsmatige normen, die worden vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Deze normen kunnen bijvoorbeeld zijn opgenomen in een lozings- of emissievergunning

Artikel: Focus van ECHA ligt steeds meer op stofgroepen

De laatste jaren heeft ECHA, het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen, de focus verlegd naar het werken met groepen stoffen in plaats van met individuele stoffen. Het doel hierbij was om het regelgevend risicobeheer voor zorgwekkende stoffen te versnellen.

Whitepaper De rol van de arbokerndeskundigen bij het werken met chemische producten

In deze whitepaper wordt besproken wat de rol is van de afzonderlijke arbokerndeskundigen bij het inventariseren van de gevaren en risico’s bij het werken met gevaarlijke stoffen

CCSE® opleiding

CCSE® opleiding biedt combinatie van wettelijke kaders, chemische basiskennis en praktische safety toepasbaarheid. Uit gesprekken met veel veiligheidsfunctionarissen blijkt dat zij behoefte hebben aan praktische en toepasbare kennis over wetgeving. En aan een verdieping van hun kennis over veilig werken met chemische producten.

Instructie voor eerste hulp bij vergiftigingen en chemische incidenten

Instructie voor eerste hulp bij vergiftigingen en chemische incidenten

Bewustwordingsspiegel

Om die bewustwording op uw werkvloer te stimuleren hebben we iets unieks ontwikkeld. Namelijk de Toxic Veiligheid Bewustwordingsspiegel

LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) of start-werkanalyse

De Toxic LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) kaart ondersteunt bij de korte risicobeoordeling die direct voor aanvang van werkzaamheden met chemische producten gedaan moet worden.

Toxic® blootstellingsdraaischijf Inademen

De volgende stap is om op basis van die CMR classificatie in uw stoffenregister prioriteiten te stellen en te beginnen met het schatten of meten van blootstelling aan de meest gevaarlijke CMR chemische stoffen/producten. Aan de hand van die uitkomsten wilt u de juiste maatregelen nemen om uw medewerkers te beschermen.

Toxic® blootstellingsdraaischijf Huid

De volgende stap is om op basis van die CMR classificatie in uw stoffenregister prioriteiten te stellen en te beginnen met het schatten of meten van blootstelling aan de meest gevaarlijke CMR chemische stoffen/producten. Aan de hand van die uitkomsten wilt u de juiste maatregelen nemen om uw medewerkers te beschermen.
transportleidingen

Webinar NEN 689 Meting van de inhalatieblootstelling aan chemische stoffen

Deze webinar is een introductie met betrekking tot NEN 689 Meting van de inhalatieblootstelling aan chemische stoffen

Webinar Introductie tot 'RI&E is dé basis van uw arbobeleid'

Deze webinar is een introductie met betrekking tot RI&E
willemsbrug-2

Webinar Chroom 6 belicht vanuit gezondheidsperspectief

Deze webinar gaat over Chroom 6 belicht vanuit gezondheidsperspectief
xxl (13)

Webinar over Isocyanaten (en PUR)

Deze Toxic Webinar van TNO gaat over Isocyanaten en de gevaren als je er mee moet werken. Is het echt zo gevaarlijk of zijn er passende maatregelen.
RIE-Safety-Analyse (1)

Webinar arbeidshygiënische strategie gevaarlijke stoffen plus plan van aanpak RIE

Deze Toxic Webinar gaat over arbeidshygiënische strategie gevaarlijke stoffen, STOP en over de RI&E gevaarlijke stoffen. Denk dan aan onderwerpen als het Plan van Aanpak (PvA).
overheid logo paars

Video Debat registratie blootstelling aan kankerverwekkende stoffen

Registratie van het debat in de kamer over registratie blootstelling aan kankerverwekkende stoffen
gevaarlijke-stoffen (1)

Webinar PGS 15

Deze webinar gaat over PGS 15. In de PGS 15 zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Wat kan wel en wat niet.
or-gevaarlijke-stoffen

Webinar Voorlichting bewust veilig werken op de werkvloer

Deze webinar gaat over voorlichting om bewustwording op de werkvloer te creëren omtrent veilig werken met chemische producten.
1637227981216

Webinar Veiligheidscommunicatie voor de werkvloer

Hoe communiceer je zodat je ook een gedragsverandering te weeg brengt. Zodat men daadwerkelijk veilig gaat werken.
checklist

Webinar De verschillende Stoffenlijsten Gevorderden

Er zijn veel gevaarlijkestoffenlijsten maar welke zijn nu echt belangrijk?
opleidingen_top4

Webinar Hoe maak je een wettelijk stoffenregister?

De wettelijke bepaling en welke zaken geregistreerd moeten worden en waarom.
long-problemen-door-werk

Whitepaper Hoe invulling te geven aan de blootstellingsbeoordelingsplicht

Er is een beoordlngsplicht met betrekking tot blootstelling. Maar hoe moet u daar mee omgaan?
werkinstructies

Whitepaper Gedragsverandering bereiken met behulp van veiligheidscommunicatie

Hoe stuur je op gedrag om veiligheid te bewerkstellingen.
pillar_overzicht-gevaarssymbolen_recht_1250_1007723731

Whitepaper Van een VIB een werkplek-instructiekaart maken

Hoe maak je een werkplekinstructiekaart op basis van een VIB/SDS.
werkplekinstructiekaarten-hulpmiddel2

Whitepaper Chemische veiligheid op de werkplek

Chemische veiligheid op de werkplek. Dat is een zeer breed onderwerp. ‘De werkplek’ bestaat niet’.
Gevaarlijke-afvalstoffen-Euralcode-PieterBas-Automatisering-Afvalkennis

Whitepaper PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

PGS 15 Regels over opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
170224-Doel1en2

Whitepaper Isocyanaten en PUR

Veilig werken met Isocyanaten en PUR. Kan dat?
verfblikken-scaled-e1601631072919

Whitepaper Vervangingsbeleid gevaarlijke stoffen/chemische producten

Vervangen van gevaarlijke stoffen waarom en hoe?
Giftige stoffen met symbolen

Whitepaper Hoe maak ik een wettelijk stoffenregister?

Welke informatie moet ik inventariseren en registeren?
artikel_Jansen_Woodworking-image

Artikel Nieuwe norm NEN-EN-689 Blootstelling op de werkplek beoordelen

De NEN-EN 689 is de norm die je moet hanteren om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen in werksituaties te beoordelen. De oude norm dateert al uit april 1995 en was hoog nodig aan herziening toe.

Whitepaper Wegwijzer voor de stoffenlijsten gevaarlijke stoffen

Welke gevaarlijkestoffenlijsten zijn er?
beacon-september-2020-brandblaren

Webinar over Blootstelling gevaarlijke stoffen

Blootstelling gevaarlijke stoffen per werknemer vastleggen is de tweede stap bij zelfinspectiestap Arbeidsinspectie
biomonitoring-sensoring

Webinar NEN 689 Meting

Een webinar over NEN 689 Meting. De NEN-EN 689 is de norm die je moet hanteren om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen in werksituaties te beoordelen.

Vraag de hulp van een expert.