Gratis hulpmiddelen. Werken met gevaarlijke stoffen.

Webinars, wegwijzers, tools en meer; om je te helpen werken met gevaarlijke stoffen.

Veilig werken

Stappen

Soort

Soort

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Chroom VI

Chroom VI is een stof die ontstaat door verbinding met andere componenten tijdens het productieproces. Het wordt dus niet apart geleverd met een SDS. Daarbij is chroom VI een kankerverwekkende stof en veroorzaakt een groot gezondheidsrisico. Zorg dat je weet bij welke werkprocessen chroom VI kan ontstaan, zodat je jouw medewerkers hiertegen kan beschermen. Deze whitepaper vertelt je alles wat je moet weten over de toepassingen, risico’s en preventieve maatregelen bij werkzaamheden met chroom VI.

Het veiligheidsinformatieblad (VIB)

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) of Safety Data Sheet (SDS) is hét instrument voor de communicatie tussen leveranciers en gebruikers van chemicaliën. Per 1 januari 2025 moet op ieder VIB ook een UFI-code vermeld staan. Deze verplichting is er nu al voor nieuwe producten die op de markt komen. In dit whitepaper vertellen we je meer over het wettelijk kader dat ten grondslag ligt aan het VIB en natuurlijk is er aandacht voor de aanvullende verplichtingen rond de UFI-code. Met deze informatie weet je als leverancier aan welke richtlijnen jouw VIB moet voldoen. Als eindgebruiker geeft dit je een overzicht van de richtlijnen die er zijn voor een VIB in Europa.

Management onepager: Hoe veilig is jouw organisatie?

Veiligheid op de werkvloer is misschien niet het meest opwindende onderwerp en het zal zeker niet het gesprek van de dag zijn tijdens de borrel. Niettemin is het van vitaal belang voor de continuïteit en het succes van jouw organisatie. Het gaat niet alleen om het naleven van wet- en regelgeving; het gaat om het beschermen van de ruggengraat van jouw bedrijf – de medewerkers.

De rol van arbokerndeskundigen bij werken met gevaarlijke stoffen

Wat is de rol van verschillende arbokerndeskundigen bij veilig werken met gevaarlijke stoffen, wat moeten ze doen binnen het 4 stappentraject van de Arbeidsinspectie en hoe moeten de verschillende arbodeskundigen samenwerken in dit proces? Dit artikel gaat daar verder op in.
HSE-Actueel-Longaandoening

Whitepaper De zin en onzin van blootstellings-berekening

Hoe en waarom leg je de blootstelling aan gevaarlijke stoffen vast? Lees het in de recent vernieuwde whitepaper!
We laden meer artikelen...

Vraag de hulp van een expert.