Risicobeheer in de chemische industrie

Voor organisaties die chemische producten maken en/of verkopen is het dagelijkse kost om veilig te werken met deze chemische producten. Maar door de hoeveelheid en diversiteit aan chemische producten en de langdurige blootstelling is dit een complexe taak. Daarom is een effectief risicobeheersysteem noodzakelijk voor veilige werkprocessen en naleving van de milieuregelgeving. 

Heb je al een risicobeheersysteem? Controleer dan met onze gratis risicoscan of dit compliant is aan alle relevante wetgeving. Of download onze brochure om te zien hoe je dit met Toxic effectief en volledig compliant kunt organiseren.

chemische industie
chemische industie

Bescherming en preventie in de chemische sector

Het is cruciaal voor de veiligheid van de werknemers en de toekomstbestendigheid van een organisatie dat de risico’s van chemische producten goed worden geïnventariseerd en beheerst. Zeker in een sector waar werken met chemische producten dagelijks aan de orde is. Betrouwbare en actuele productgegevens, grip op blootstelling, effectieve maatregelen en natuurlijk heldere instructies zijn vereist om de werkomgeving veilig te maken en houden. Zo zorg jij ervoor dat werknemers na een dag werken weer gezond naar huis kunnen gaan.

Veiligheid als investering

Veiligheid bij Toxic betekent meer dan voldoen aan regels; het is een investering in jouw bedrijf die zich uitbetaalt in:

✓ Verhoogde productiviteit door lager ziekteverzuim.
✓ Betere inzetbaarheid en kennisbehoud door minder personeelsverloop.
✓ Een werkomgeving waar werknemers zich gewaardeerd en beschermd voelen.
✓ Eenvoudiger aantrekken van nieuw personeel door aantoonbaar goed werkgeverschap.

Bij Toxic dagen we je uit om verder te kijken dan de verplichtingen. Om veiligheid te zien als een kans om echt het verschil te maken in je organisatie.

MKB

Toxic: jouw partner in chemische veiligheid

Met Toxic’s praktische tools voor productregistratie, blootstellingsberekeningen en maatregelen, brengen we niet alleen jouw chemische risico’s in kaart, maar bieden we ook duidelijke, kosteneffectieve oplossingen. Onze benadering zorgt ervoor dat je snel grip krijgt op potentiële gevaren en laat zien waar verbeteringen mogelijk zijn. Zo werken we samen aan een wereld waarin werk geen leven meer kost.

Altijd gecontroleerde productinformatie, jouw stoffenregister op orde en heldere communicatie met medewerkers. Alles overzichtelijk verzameld op één plek.

Toxic Blootstelling geeft je snel grip op de blootstelling aan chemische producten bij jouw werkprocessen. Zo weet jij waar je op moet focussen in het veiligheidsbeleid.

Toxic Maatregelen geeft op basis van jouw blootstellingsscenario’s suggesties voor verbetering. Zo weet jij wat je kan doen om de werkomgeving veiliger te maken.

Toxic Chemiekaarten voorziet in betrouwbare informatie over enkelvoudige chemische stoffen. Essentieel voor veilig werken en handelen bij calamiteiten.

Toxic biedt een scala aan opleidingen om veiligheidsprofessionals te voorzien van diepgaande kennis en vaardigheden op het gebied van chemische veiligheid en wetgeving. 

Ons team van ervaren adviseurs helpt bij complexe veiligheidsvraagstukken om de meest effectieve veiligheidsmaatregelen te implementeren.

"Veiligheid is geëvolueerd van bijzaak tot kernwaarde in onze werkcultuur; het is nu essentieel in elk aspect van ons werk."

Hester Vervloet – HR directeur bij Dura Vermeer

Doe nu de gratis risico scan

Wil jij weten in hoeverre jouw huidige veiligheidsbeleid voldoet aan de wettelijke richtlijnen? En welke stappen jij eventueel nog kan zetten om de veiligheid te verbeteren? Vul dan in 10 minuten deze risico scan in en ontvang een rapport op maat met toelichting en praktische tips.