Pyridine kankerverwekkend volgens conceptrapport Gezondheidsraad

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Op verzoek van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Gezondheidsraad de stof Pyridine beoordeeld of het genotoxisch is en kanker kan veroorzaken. Op basis van het onderzoek hebben ze een classificatievoorstel opgesteld.


De commissie adviseert om pyridine:

  • niet te classificeren voor mutageniteit in geslachtscellen;
  • wel te classificeren als een stof die beschouwd moet worden als kankerverwekkend voor de mens en te kenmerken met H350 (mogelijk kankerverwekkend).

Dit betekent dat de stof op basis van deze classificatie wordt toegevoegd aan de SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen.


Dit voorstel is opgenomen in een openbaar conceptrapport. Omdat het rapport nog de concept status heeft, kunnen geïnteresseerde partijen en personen nog commentaar op het conceptrapport indienen. Dit kan tot 11 februari 2023 bij mevrouw L. Souhoka (draftOSH@gr.nl), wetenschappelijk secretaris van de commissie Classificatie kankerverwekkende stoffen van de Gezondheidsraad.

Pyridine
Pyridine wordt gebruikt bij de productie van onder andere pesticiden, geneesmiddelen, waterafstotende middelen voor textiel en geurstoffen. Daarnaast wordt Pyridine onder meer gebruikt als oplosmiddel voor verf, rubber en hars.

Bron: De Gezondheidsraad beoordeelt of stof Pyridine kanker kan veroorzaken | SER

23-12-2022

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.