Toxic Chemiekaarten

Chemiekaarten bieden geverifieerde informatie over enkelvoudige chemische producten, zodat jij precies weet waar je mee werkt en wat de risico’s zijn.

Chemiekaarten

Het werken met chemische producten en gevaarlijke stoffen vraagt om betrouwbare informatie. En dat is precies waarin Toxic Chemiekaarten voorziet. U weet hierdoor zeker dat u bijvoorbeeld bij calamiteiten beschikt over de juiste actuele stof- en veiligheidsinformatie. Toxic Chemiekaarten bewijst al ruim 30 jaar haar autoriteit.

In de 39e editie van het chemiekaartenboek zijn alle kaarten gecheckt en op basis daarvan zijn er de nodige kaarten bijgewerkt naar de huidige stand van de wetenschap. De stoffen in het boek zijn getoetst op hun aanwezigheid in de meest recente lijst van kankerverwekkende stoffen en processen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast zijn de meest recente wettelijke grenswaarden, interventiewaarden, DNEL’s en PNEC’s in de kaarten verwerkt.

Toxic Chemiekaarten 2023-2024 geeft u duidelijkheid over de gevaren van enkelvoudige chemische stoffen.

 

"‘Als jij niet weet dat stoffen risico’s met zich meebrengen, handel je daar ook niet naar"

Ronald Schoenmakers
HSE-specialist (Health Safety and Environment)

Duidelijkheid over de risico's van gevaarlijke stoffen

Dat is waar Toxic voor staat!

De chemische eigenschappen, gevaren, preventie- en noodmaatregelen van ruim 1400 enkelvoudige stoffen in één naslagwerk
Een pagina per stof met alle relevante gegevens
Gevalideerde informatie, gecontroleerd door een onafhankelijk team van chemische experts
Chemiekaarten bewijst al ruim 30 jaar haar autoriteit

Wist jij al...

… dat de Chemiekaarten ook beschikbaar zijn in de online omgeving van Toxic? De vertrouwde, gevalideerde gegevens over enkelvoudige chemische stoffen, nu met alle functionaliteiten en voordelen van het Toxic platform:

·         Bij iedere Chemiekaart een Werkplek Instructiekaart (WIK) met de basisinformatie per stof, aan te passen naar gelang de informatiebehoefte binnen jouw organisatie

·         Deel alle Chemiekaarten en unieke WIK’s online met al jouw collega’s

·         Stel rapportages samen van de data uit de Chemiekaarten en exporteer deze naar Excel

Bel bij verdere vragen met het Toxic team op 070 – 378 01 62.