reprotoxische stoffen

Let op! Aanpassing bewaartermijn reprotoxische stoffen

De Europese Unie heeft haar richtlijn over chemische stoffen aangepast om strengere regels te introduceren voor reprotoxische stoffen, die schadelijke effecten kunnen hebben op voortplanting, ongeboren kinderen en borstvoeding. Werknemers die tijdens hun werk aan deze stoffen worden blootgesteld, moeten beter beschermd worden, vergelijkbaar met regels voor stoffen die kanker of DNA-schade veroorzaken. Nederland is verplicht deze richtlijn te implementeren in nationale regelgeving, wat aanpassingen aan het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling vereist.

Naast het vaststellen van EU-grenswaarden voor benzeen, nikkelverbindingen en acrylonitril, gaan de aangepaste regels verder dan de Europese richtlijn op twee belangrijke punten. Ten eerste wordt de bewaartermijn van bedrijfsregistraties van blootstelling aan deze stoffen verlengd tot veertig jaar, in plaats van de vijf jaar die de EU-richtlijn voorschrijft. Dit maakt het mogelijk om de gevolgen van blootstelling beter vast te stellen. Ten tweede moeten werkgevers bij reprotoxische stoffen zonder bekend veilig blootstellingsniveau dezelfde voorzorgsmaatregelen nemen als bij stoffen waarvoor geen veilige maximale waarde is vastgesteld, met als doel blootstelling altijd zo laag mogelijk te houden.

Whitepaper: Het veiligheidsinformatieblad (VIB)

Ontdek hoe je voldoet aan de nieuwste eisen voor het Veiligheidsinformatieblad (VIB) en de UFI-code, essentieel voor veilig werken met chemische producten.

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.