Let op! Aanpassing bewaartermijn reprotoxische stoffen

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

reprotoxische stoffen

De Europese Unie heeft haar richtlijn over chemische stoffen aangepast om strengere regels te introduceren voor reprotoxische stoffen, die schadelijke effecten kunnen hebben op voortplanting, ongeboren kinderen en borstvoeding. Werknemers die tijdens hun werk aan deze stoffen worden blootgesteld, moeten beter beschermd worden, vergelijkbaar met regels voor stoffen die kanker of DNA-schade veroorzaken. Nederland is verplicht deze richtlijn te implementeren in nationale regelgeving, wat aanpassingen aan het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling vereist.

Naast het vaststellen van EU-grenswaarden voor benzeen, nikkelverbindingen en acrylonitril, gaan de aangepaste regels verder dan de Europese richtlijn op twee belangrijke punten. Ten eerste wordt de bewaartermijn van bedrijfsregistraties van blootstelling aan deze stoffen verlengd tot veertig jaar, in plaats van de vijf jaar die de EU-richtlijn voorschrijft. Dit maakt het mogelijk om de gevolgen van blootstelling beter vast te stellen. Ten tweede moeten werkgevers bij reprotoxische stoffen zonder bekend veilig blootstellingsniveau dezelfde voorzorgsmaatregelen nemen als bij stoffen waarvoor geen veilige maximale waarde is vastgesteld, met als doel blootstelling altijd zo laag mogelijk te houden.

Whitepaper: Het veiligheidsinformatieblad (VIB)

Ontdek hoe je voldoet aan de nieuwste eisen voor het Veiligheidsinformatieblad (VIB) en de UFI-code, essentieel voor veilig werken met chemische producten.

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.