overheid logo paars

Tussenrapportage Commissie Uitkeringsregeling chroom-6

Naar aanleiding van het wetgevingsoverleg van 30 november 2020 en de door uw Kamer aangenomen moties van de leden Van Helvert en Kerstens1 en van het lid Belhaj c.s.2 heeft de toenmalig Staatssecretaris van Defensie een onafhankelijke commissie ingesteld onder voorzitterschap van professor mr G.J.J. Heerma van Voss. Deze commissie is gevraagd advies uit te brengen over drie vragen met betrekking tot de Regeling uitkering chroom-6 Defensie (hierna:Uitkeringsregeling).

Het gaat hierbij om de volgende vragen:

  • Bepaal hoe de Uitkeringsregeling chroom-6 Defensie zich verhoudt tot het wettelijk kader, tot vergelijkbare regelingen zoals die Rijksbreed zijn vastgesteld en betrek hierbij ook de aanbevelingen van de commissie
  • Vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten (commissie Heerts);
  • Onderzoek in hoeverre de Prepositioned Organizational Materiel Storage (POMS)-locaties in vergelijking met andere locaties bij Defensie dermate uniek zouden zijn dat het gerechtvaardigd kan zijn om alleen voor alle oudmedewerkers van de POMS-locaties een aparte regeling in te stellen;
  • Voer een impactanalyse uit voor de situatie waarin voor het recht op een uitkering als uitgangspunt wordt gehanteerd een vergoeding voor iedere werknemer die mogelijk is blootgesteld aan chroom-6 / gevaarlijke stoffen in plaats van de uitgangspunten zoals gehanteerd bij het opstellen van de Uitkeringsregeling chroom-6 Defensie. De impactanalyse moet zich minimaal richten op wat de mogelijke (juridische, maatschappelijke en financiële) consequenties zijn voor Defensie, de Rijksoverheid, het bedrijfsleven en voor de betrokken (oud-)medewerkers en nabestaanden.

Lees de kamerbrief

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.