soldeer tin

Tin niet classificeren als gevaarlijk voor de voortplanting

De Gezondheidsraad heeft in de beschikbare wetenschappelijke onderzoeken onvoldoende geschikte gegevens gevonden om tin te classificeren als gevaarlijk voor de voortplanting. Dit staat in een advies dat 8 november 2022 door de Gezondheidsraad is aangeboden aan de minister van SZW.

Het gebruik van Tin

Tin is een metaal dat vooral wordt gebruikt in mengsels met andere metalen (legeringen). Een voorbeeld van zo’n legering is soldeertin. Ook wordt tin gebruikt als beschermlaag in conservenblikken. Werknemers kunnen via de lucht blootgesteld worden aan stof en damp van tin bij het vullen en legen van verpakkingen van tinhoudende materialen in poedervorm, bij het smelten van tinhoudend materiaal (bijvoorbeeld tijdens het solderen) en bij schoonmaakwerkzaamheden.

Onderzoek

De Gezondheidsraad heeft beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat blootstelling aan tin schadelijk is voor de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen, voor de ontwikkeling van het ongeboren kind en of de stof nadelige effecten heeft op of via de borstvoeding. De raad adviseert om tin niet te classificeren in een gevarencategorie. Over de effecten op de vruchtbaarheid en de effecten op de ontwikkeling zijn onvoldoende geschikte gegevens beschikbaar. De gegevens die beschikbaar zijn over effecten op of via lactatie geven geen aanleiding voor classificatie in een gevarencategorie.

De volgende anorganische tinverbindingen zijn ook door de Gezondheidsraad beoordeeld: tinsulfide, tinoxide, ditinpyrofosfaat, tindichloride, tindifluoride, tinsulfaat, tindifluoroboraat, tindisulfide en tindioxide. Ook voor deze stoffen adviseert de Gezondheidsraad geen worden niet gecalssifeerd. over die stoffen adviseert de Gezondheidsraad om ze niet te classiferen.

Bekijk de volledige publicatie van de Gezondheidsraad ‘Advies Tin en geselecteerde anorganische tinverbindingen’

Bron: Gezondheidsraad.nl

24-22-2022

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.