EyeEM GmbH 92962142

SER Handreiking arbomaatregelen Uitzendwerk

De SER publiceert de nieuwe handreiking Uitzendwerk, een handreiking specifiek gericht op de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten.

De handreiking Uitzendwerk behandelt de volgende onderwerpen:

  • de positie van de uitzendkracht
  • voorlichting over risico’s op de werkplek
  • uitzendkracht inwerken, instrueren en begeleiden
  • persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken en gebruiken (bij bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen)
  • ongevallen melden en registreren
  • voorbeeldteksten voor de arbocatalogi

In de handreiking wordt ook gebruik gemaakt van de Arbochecklists van Stichting DOORZAAM, checklists waarmee in verschillende sectoren op overzichtelijke manier de gezondheid en veiligheid van uitzendkrachten in kaart kan worden gebracht.

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.