RI&E voor vrijwilligers verplicht?

Voor 1 januari 2007 vielen vrijwilligers volledig onder de Arbowet. Alle verplichtingen uit de Arbowet, zoals het geven van voorlichting en het inventariseren van de risico’s in het werk (de RI&E), waren ook van toepassing voor vrijwilligers. In 2007 is een ‘knip’ gemaakt. Sindsdien is de werkgever alleen verplicht om voor vrijwilligers een RI&E uit te voeren als gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen en biologische agentia.

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.