RIE-Safety-Analyse (1)

Ranglijst van grote en kleine risico’s in de RI&E

Na de inventarisatie en evaluatie van de risico’s moet er een ranglijst van risico’s komen op volgorde van ernst van de risico’s. Dit vormt de basis voor een strategie om de risico’s weg te nemen of te beperken.

Het indelen van risico’s in klassen helpt bij het stellen van prioriteiten. De preventiemedewerker of werkgever moet immers kunnen bepalen wat zwaarder weegt: hinder door geluid voor veel werknemers, of gevaar voor enkele werknemers bij het werken met pletmachines? Door dit zogenoemde ‘risico ranking’ zijn situaties enigszins onderling te vergelijken. Dat maakt het makkelijker om te bepalen welke maatregelen in het plan van aanpak bovenaan de lijst moeten komen en als eerste moeten worden uitgevoerd.

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.