Onduidelijkheid over toelating glyfosaat

De Europese Commissie heeft voorgesteld om de toelating van glyfosaat (een chemische stof die vaak wordt ingezet bij gewasbescherming en onkruidverdelging) op de Europese markt met tien jaar te verlengen, maar het is nu aan de lidstaten om hierover te beslissen. In de Tweede Kamer is recentelijk een motie aangenomen waarin de minister van Landbouw wordt opgeroepen om tegen de verlenging te stemmen.

Glyfosaat is al jarenlang onderwerp voor discussie over de toxiciteit ervan voor mens en milieu. Tegenstanders beweren dat de stof schadelijk is voor de gezondheid en geassocieerd wordt met kanker en de ziekte van Parkinson, evenals negatieve effecten op waterleven en biodiversiteit.

Ondanks deze zorgen stelt de Europese Commissie voor om de vergunning met tien jaar te verlengen, gebaseerd op studies van EFSA en ECHA (de Europese autoriteit voor voedselveiligheid) die geen reden zien om glyfosaat te verbieden. Uit de motie in de Tweede Kamer blijkt echter dat de rapporten niet direct twijfels over de gezondheids- en milieugevolgen wegnemen.

De vergunning voor glyfosaat in de EU verloopt op 15 december. Als het verlengingsvoorstel op Europees gebied wordt goedgekeurd, zijn lidstaten zelf in de gelegenheid om het gebruik van glyfosaat-houdende bestrijdingsmiddelen te beperken of te verbieden. De Europese Commissie stelt ook enkele voorwaarden voor gebruik, zoals het gebruik van speciale spuitstukken en bufferzones om verspreiding in water te voorkomen.

Bron: H2O

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.