sieraden-maken

Beroepsgebonden hypofosfatemie osteomalacie

In zeldzame gevallen kan schade aan de nieren leiden tot een beeld met botpijn, spierpijn, spierzwakte en afwijkingen in de elektrolyten in het lichaam. Hoewel hypofosfatemie osteomalacie meestal een genetische oorzaak heeft, is het ook mogelijk dit te verwerven. Zelfs door blootstelling in het werk, zoals blijkt uit onderstaand artikel.

In allerlei beroepen komen mensen in contact met metalen en een aantal daarvan brengen gezondheidsrisico’s met zich mee. Het bewerken van metalen, zeker bij verwarmen zoals bij lassen, snijden, solderen en dergelijke veroorzaakt stof, damp en rook die via inademing in het lichaam wordt opgenomen. Zeker in een meer ambachtelijke werksituatie met weinig ventilatie en persoonlijke bescherming kan blootstelling hoog zijn.

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.