Antwoord op Prijsvraag win een opleiding CCSE twv 1.849,-

NEN689

In een werksituatie zijn drie PAS-metingen (personal air sampling) uitgevoerd naar de blootstelling aan chloroform. De gevonden meetresultaten zijn 3,7  2,3  en  1,8 mg/m3. Het geometrisch gemiddelde van deze drie waarden bedraagt 2,48 mg/m3.

De wettelijke grenswaarde TGG8h bedraagt 5 mg/m3. De wettelijke TGG15minuten grenswaarde is 25 mg/m3. Chloroform wordt beschouwd als verdacht reprotoxisch (categorie 2). 

Geef uw advies over de te nemen maatregelen op basis van de beslistabel van NEN689. Ga hierbij niet alleen uit van de NEN689 maar ook van het feit dat het om een verdacht reprotoxische stof  (categorie 2) gaat.

 ANTWOORD

Het hoogste meetresultaat (3,7 mg/m3) ligt tussen de 25-100%.

Het geometrisch gemiddelde (2,48 mg/m3) ligt onder de 50% van de grenswaarde.

Er is geen piekblootstelling boven de grenswaarde.

Dit betekent dat conform onderstaande tabel geen actie nodig is (geen maatregelen ter reductie), maar dat wel periodieke vervolgmetingen metingen moeten worden gedaan. Omdat het echter om een verdacht CMR-stof gaat, wordt toch geadviseerd al maatregelen ter reductie van de concentratie te nemen. Of beter nog kijken of er een vervangende stof is. 

 

 

 

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.