Toxic EMKG draaischijven

Ontdek de EMKG Blootstellingsdraaischijven: Huidcontact en Inademen. Ze bieden praktische inzichten en duidelijke richtlijnen om de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen, terwijl ze ook voldoen aan de huidige regelgeving. Ongeacht je rol  – onze blootstellingsdraaischijven bieden de kennis en middelen om een veiliger en gezonder werkklimaat te bevorderen. Download ze nu en zet de stap naar een veiligere werkplek.
Toxic draaischijven
inademen hulpmiddel

Wat houdt de
EMKG richtlijn in?

Het Einfaches Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe (EMKG) is een effectieve richtlijn ontworpen om het risicomanagement bij het gebruik van chemische stoffen te verbeteren. Het richt zich specifiek op het ondersteunen van het midden- en kleinbedrijf (MKB) in het omzetten van complexe informatie uit veiligheidsinformatiebladen en specifieke werkomstandigheden naar concrete en praktische maatregelen die de veiligheid op de werkvloer aanzienlijk verhogen.

Als onderdeel van de REACH-regelgeving is de EMKG-expotool erkend als een effectief eerste beoordelingsinstrument, ook wel bekend als een ’tier 1′ tool. De EMKG Draaischijf Inademen en huidcontact, een integraal onderdeel van de EMKG control banding tool, is daarmee indirect gevalideerd. Dankzij de goedkeuring van de BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin), heeft Toxic de bevoegdheid gekregen om deze waardevolle EMKG-informatie en de bijbehorende draaischijf te vertalen en te delen, waarmee de toegankelijkheid en implementatie van veiligheidsmaatregelen in het MKB verder wordt vergemakkelijkt.

Blootstellingsdraaischijf Inademen

Deze eenvoudige tool is ontworpen om veiligheidsprofessionals te ondersteunen bij het inschatten van de blootstelling aan chemische producten via inademing.

Ook krijg je een advies over de noodzakelijke preventieve maatregelen.De inschatting biedt je een betrouwbaar startpunt, zodat jij weet op welke werkprocessen je moet focussen in jouw veiligheidsbeleid. Zo ga jij snel en effectief aan de slag met de blootstelling aan chemische producten in jouw organisatie. Overleg de gekozen vervolgstappen altijd met een arbeidshygiënist, zodat je zeker weet dat je de juiste keuzes maakt.

Download de ‘EMKG Draaischijf Inademen’ of vul je gegevens om de draaischijf fysiek per post gratis te ontvangen. 

Blootstellingsdraaischijf Huidcontact

Deze eenvoudige tool is ontworpen om veiligheidsprofessionals te ondersteunen bij het inschatten van de blootstelling aan chemische producten via de huid. Ook krijg je een advies over de noodzakelijke preventieve maatregelen.

De inschatting biedt je een betrouwbaar startpunt, zodat jij weet op welke werkprocessen je moet focussen in jouw veiligheidsbeleid. Zo ga jij snel en effectief aan de slag met de blootstelling aan chemische producten in jouw organisatie. Overleg de gekozen vervolgstappen altijd met een arbeidshygiënist, zodat je zeker weet dat je de juiste keuzes maakt.

Download de ‘EMKG Draaischijf Huidcontact’ nu gratis en zorg voor een veiligere werkomgeving met chemische producten.

Wellicht interessant voor jou.

Arbeidsinspectie

Arbeidsinspectie in onderzoek: veiligheid van schoonmaakmiddelen op de werkvloer

Het veilig gebruik van schoonmaakmiddelen in de industrie is een onderwerp van toenemend belang. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een initiatief gelanceerd dat zich tot eind oktober 2024 toelegt op het uitvoeren van een diepgaand onderzoek bij schoonmaakbedrijven.

Roadmap on Carcinogens 3.0 gelanceerd

De lancering van Roadmap 3.0 markeert de actieplanning voor de komende vier jaar. Deze fase focust nadrukkelijk op het verspreiden van informatie en tools direct naar de werkvloer.
toxic productregistratie

‘Toxic productregistratie bespaart ons veel tijd en zorgt voor meer veiligheid’ 

“In 2015 zijn we voor het eerst in aanraking gekomen met Toxic productregistratie, dat ons heeft geholpen bij het beheren van veiligheidsinformatiebladen en werkplekinstructiekaarten (WIK’s). Voorheen was dit een tijdrovende klus waarbij ik jaarlijks alle informatie moest controleren, printen en verspreiden onder de medewerkers. Dit was onpraktisch en inefficiënt.