Toxic EMKG draaischijven

Ontdek de EMKG Blootstellingsdraaischijven: Huidcontact en Inademen. Ze bieden praktische inzichten en duidelijke richtlijnen om de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen, terwijl ze ook voldoen aan de huidige regelgeving. Ongeacht je rol  – onze blootstellingsdraaischijven bieden de kennis en middelen om een veiliger en gezonder werkklimaat te bevorderen. Download ze nu en zet de stap naar een veiligere werkplek.
Toxic draaischijven
inademen hulpmiddel

Wat houdt de
EMKG richtlijn in?

Het Einfaches Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe (EMKG) is een effectieve richtlijn ontworpen om het risicomanagement bij het gebruik van chemische stoffen te verbeteren. Het richt zich specifiek op het ondersteunen van het midden- en kleinbedrijf (MKB) in het omzetten van complexe informatie uit veiligheidsinformatiebladen en specifieke werkomstandigheden naar concrete en praktische maatregelen die de veiligheid op de werkvloer aanzienlijk verhogen.

Als onderdeel van de REACH-regelgeving is de EMKG-expotool erkend als een effectief eerste beoordelingsinstrument, ook wel bekend als een ’tier 1′ tool. De EMKG Draaischijf Inademen en huidcontact, een integraal onderdeel van de EMKG control banding tool, is daarmee indirect gevalideerd. Dankzij de goedkeuring van de BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin), heeft Toxic de bevoegdheid gekregen om deze waardevolle EMKG-informatie en de bijbehorende draaischijf te vertalen en te delen, waarmee de toegankelijkheid en implementatie van veiligheidsmaatregelen in het MKB verder wordt vergemakkelijkt.

Blootstellingsdraaischijf Inademen

Deze eenvoudige tool is ontworpen om veiligheidsprofessionals te ondersteunen bij het inschatten van de blootstelling aan chemische producten via inademing.

Ook krijg je een advies over de noodzakelijke preventieve maatregelen.De inschatting biedt je een betrouwbaar startpunt, zodat jij weet op welke werkprocessen je moet focussen in jouw veiligheidsbeleid. Zo ga jij snel en effectief aan de slag met de blootstelling aan chemische producten in jouw organisatie. Overleg de gekozen vervolgstappen altijd met een arbeidshygiënist, zodat je zeker weet dat je de juiste keuzes maakt.

Download de ‘EMKG Draaischijf Inademen’ of vul je gegevens om de draaischijf fysiek per post gratis te ontvangen. 

Blootstellingsdraaischijf Huidcontact

Deze eenvoudige tool is ontworpen om veiligheidsprofessionals te ondersteunen bij het inschatten van de blootstelling aan chemische producten via de huid. Ook krijg je een advies over de noodzakelijke preventieve maatregelen.

De inschatting biedt je een betrouwbaar startpunt, zodat jij weet op welke werkprocessen je moet focussen in jouw veiligheidsbeleid. Zo ga jij snel en effectief aan de slag met de blootstelling aan chemische producten in jouw organisatie. Overleg de gekozen vervolgstappen altijd met een arbeidshygiënist, zodat je zeker weet dat je de juiste keuzes maakt.

Download de ‘EMKG Draaischijf Huidcontact’ nu gratis en zorg voor een veiligere werkomgeving met chemische producten.

Wellicht interessant voor jou.

Blog: Veiligheid betaalt zich altijd terug

Nog nooit is een bedrijf failliet gegaan omdat het investeerde in veiligheid. Andersom wel. Daarom is de arbeidshygiënische strategie: de enig juiste strategie, stelt Peter Booster in dit blog, want: ‘Veiligheid betaalt zich altijd terug.’
Communicatie

Vertel jouw verhaal voor een veilige werkomgeving 

Onze jarenlange ervaring in de wereld van chemische veiligheid heeft ons een hoop geleerd. Over de wetgeving, praktische oplossingen, dagelijkse uitdagingen en complexe vraagstukken zoals vervanging van CMR-stoffen. Al deze lessen overziend, is er één thema dat altijd uitdagend blijft: bewustwording creëren om zo de veiligheid bij het werken met chemie te vergroten. 
Op 6 juni 2024 is een nieuwe EU-verordening van kracht geworden betreffende het gebruik van siloxanen D4 (octamethylcyclotetrasiloxaan), D5 (decamethylcyclopentasiloxaan) en D6 (dodecamethylcyclohexasiloxaan). Deze chemische stoffen worden veel gebruikt in bijvoorbeeld cosmetische producten. De stoffen hebben echter schadelijke effecten op de gezondheid en het milieu.

EU-reguleert strikter: Siloxanen D4, D5 en D6 in o.a. cosmetische producten aan banden

Op 6 juni 2024 is een nieuwe EU-verordening van kracht geworden betreffende het gebruik van siloxanen D4 (octamethylcyclotetrasiloxaan), D5 (decamethylcyclopentasiloxaan) en D6 (dodecamethylcyclohexasiloxaan). Deze chemische stoffen worden veel gebruikt in bijvoorbeeld cosmetische producten. De stoffen hebben echter schadelijke effecten op de gezondheid en het milieu.