Stap 2 - Maatregelen

Stap 3:
Maatregelen

Werken met chemische producten brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid. Met de juiste maatregelen, kun je deze risico’s afdekken. Zo kan iedereen na een dag werken weer gezond naar huis gaan.

CCSE opleiding
Veilig werken

Neem de juiste veiligheidsmaatregelen

Door de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen, zorg je ervoor dat je collega’s veilig aan de slag kunnen met chemische producten. De juiste maatregel geeft de best mogelijke bescherming, met de minst mogelijke inspanning en kosten.

 Volg altijd de stappen van de arbeidshygiënische strategie bij het kiezen van een veiligheidsmaatregel.

✓ Laat een expert meekijken om de effectiviteit van jouw keuze te beoordelen.

✓ Zorg ervoor dat de maatregel die je kiest toekomstbestendig is, zelfs als er iets verandert aan de samenstelling van jouw product, de classificatie of de grenswaarden.

Start direct met
onze uitgebreide antwoorden op veelvoorkomende vragen

Controleer nu of jouw organisatie op hoofdlijnen voldoet aan de Nederlandse en Europese wetgeving met betrekking tot chemische producten.

Welke chemische producten gebruiken wij?

Inventariseer aan welke producten de werknemers blootgesteld kunnen worden en bij welke werkprocessen dit gebeurt. Let op: ook chemische producten die alleen in opslag staan, moeten geïnventariseerd worden omdat men ook aan deze producten blootgesteld kan worden.

Bekijk de whitepaper:
Hoe maak ik een wettelijk stoffenregister?

Hebben we de veiligheidsbladen van al deze producten?

Denk hierbij niet alleen aan de producten die u afneemt van leveranciers, maar ook de producten die bij u op locatie worden gemaakt of gedurende het werkproces worden gemengd. Alleen zo kunt u de risico’s van deze producten inschatten.

Bekijk de whitepaper:
Van een VIB een werkplek-instructiekaart maken

Wat zijn de risico’s van de aanwezig producten?

Controleer de productinformatie en classificatie die vermeld staat op de SDS’en.

Hou hierbij rekening met zowel de Europese REACH wetgeving als de Nederlandse wetgeving.

Bekijk de opname van het webinar:
Arbeidshygiënische strategie gevaarlijke stoffen plus plan van aanpak RIE

Moeten we ook SDS’en maken voor de producten die wij zelf maken?

Ja, bij levering van een chemisch product aan jouw klant moet altijd een SDS geleverd worden. Zorg ook at deze bladen actueel blijven bij wijzigingen in de wetgeving.

Oplossing:
Laat de redactie van Toxic de risico’s voor je controleren.

Ben ik dan nu
klaar met de SDS'en?

Nee, na de eerste inventarisatie moet je de verzamelde SDS’en actualiseren. Bij een nieuwe levering krijg je als het goed is het actuele SDS. Anders moet je deze minimaal iedere 2 jaar opvragen bij de leverancier. Ook wanneer er niet meer met een product wordt gewerkt, of een nieuw product wordt toegevoegd, moet je dit meenemen in de inventarisatie.

De oplossing:
Toxic productregistratie. Jouw productregistratie en communicatie naar werknemers altijd actueel en op één plek inzichtelijk.

Doe de gratis
Toxic risicoscan

Controleer nu of jouw organisatie op hoofdlijnen voldoet aan de Nederlandse en Europese wetgeving met betrekking tot veilig werken met chemische producten.

Je ontvangt binnen 5 werkdagen een rapport op maat

Uitkomsten zijn persoonlijk en strikt vertrouwelijk.

Doe direct de risicoscan

Wellicht interessant voor jou.

Op 6 juni 2024 is een nieuwe EU-verordening van kracht geworden betreffende het gebruik van siloxanen D4 (octamethylcyclotetrasiloxaan), D5 (decamethylcyclopentasiloxaan) en D6 (dodecamethylcyclohexasiloxaan). Deze chemische stoffen worden veel gebruikt in bijvoorbeeld cosmetische producten. De stoffen hebben echter schadelijke effecten op de gezondheid en het milieu.

EU-reguleert strikter: Siloxanen D4, D5 en D6 in o.a. cosmetische producten aan banden

Op 6 juni 2024 is een nieuwe EU-verordening van kracht geworden betreffende het gebruik van siloxanen D4 (octamethylcyclotetrasiloxaan), D5 (decamethylcyclopentasiloxaan) en D6 (dodecamethylcyclohexasiloxaan). Deze chemische stoffen worden veel gebruikt in bijvoorbeeld cosmetische producten. De stoffen hebben echter schadelijke effecten op de gezondheid en het milieu.
RIVM breidt lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen uit

RIVM breidt lijst met potentieel ‘Zeer Zorgwekkende Stoffen’ uit

Het RIVM heeft onlangs de lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS) bijgewerkt. Deze lijst, die bedrijven en vergunningverleners helpt om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken, bevat nu 404 stoffen.
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)

Evaluatie van de effectiviteit van PGS-richtlijnen voor gevaarlijke stoffen

Deze publicatiereeks dient als handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken, maar ook voor overheden die toezicht houden op en vergunningen verlenen aan deze bedrijven.

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor de Toxic nieuwsbrief en krijg gratis toegang tot boeiende webinars, whitepapers en het allerlaatste nieuws!