Producent Oldelft over veiliger werken door Toxic

Deel op social media:

We spraken met Wiggert Kalis

Toxic heeft Oldelft gevraagd op welke wijze ze chemische veiligheidsissues verholpen hebben en hoe Toxic ze daarin ondersteunt. In onderstaand filmpje vertelt Oldelft over hun ervaring met Toxic.

“Sinds dat wij Toxic gebruiken hebben de medewerkers veel meer inzicht in de chemische stoffen die zij zelf gebruiken.”

Oldelft is een modern, innovatief bedrijf dat is gespecialiseerd in installatie, inbedrijfstelling en onderhoud van analoge en digitale medische apparatuur en innovatieve Zorg ICT systemen in ziekenhuizen en zorgcentra. Ze gebruiken veel chemische stoffen, zoals lijmen, geleidende lijmen, zilverlijmen etc.

Toxic wordt gebruikt om uit de hele lijst met beschikbare stoffen de juiste te vinden. Oldelft gebruikt hiervoor QR codes bij de opslaglocaties waarmee ze in Toxic alleen die chemische stoffen vinden die daar zijn opgeslagen.
Bij calamiteiten waarbij bijvoorbeeld een stof op de grond is gevallen, kunnen de medewerkers naar de tablet lopen, de werkplekinstructiekaart (WIK) van de stof openen en zien hoe ze moeten handelen.
Door de koppeling met Toxic hebben ze altijd de laatste stand van de informatie van de chemische stoffen, zoals de laatste MSDS (material safety data sheet) van de stof. De productregistratie geeft aan welke stoffen gevaarlijk zijn. En de blootstellingsmodule geeft een aanvulling op de productregistratie, omdat we daarmee ook zien bij langdurig gebruik welke stof gevaarlijk is.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.