De belangrijkste vragen over
Toxic Productregistratie

We controleren de volledige database doorlopend op de achtergrond. Toch kan het voorkomen dat er een product in de database staat met een ‘te oud’ SDS. Dit kan verschillende redenen hebben:

 • Dit SDS is over het hoofd gezien. Een grote meerwaarde van Toxic zit ‘m in de kundige redactie die de database actualiseert en ook inhoudelijke vragen kan beantwoorden. Maar het blijft mensenwerk. Er is dus altijd een kleine foutmarge, die wij minimaliseren door controleprocedures en gestandaardiseerde werkwijzen.
 • Een leverancier reageert niet op onze aanvraag voor een nieuwe versie van het SDS. Hoewel de meeste leveranciers zeer bereidwillig zijn om hun producten in Toxic te laten opnemen, zijn er ook leveranciers die hier om diverse redenen moeite mee hebben. Deze producten krijgen een aparte status, namelijk “SDS aangevraagd bij leverancier”.
 • Toxic is hard gegroeid de afgelopen jaren en onze redactie groeit natuurlijk mee. Er is echter door de snelle groei een achterstand ontstaan bij het actualiseren van SDS’en. Deze zijn wij natuurlijk zo snel mogelijk aan het wergwerken.

Er geldt een wettelijke bewaartermijn van minimaal 10 jaar voor informatie over chemische producten. Voor kankerverwekkende en mutagene producten zelfs 40 jaar. Daarom hebben we dit in Toxic mogelijk gemaakt.

Maak hiervoor in Toxic een werkplek ‘afgevoerd’ of ‘archief’ aan. Geabonneerde producten koppel je nu aan deze werkplek. Zo zie je in je rapportages ook direct welke producten nog actief in gebruik zijn en welke niet.

Wil je het abonnement op het product stopzetten? Let op: je ontvangt dan geen updates meer van dit product. Koppel dan eerst het product los van eventuele werkplekken en bloostellingscenario’s. Verwijder dan het product uit het productregister met de knop ‘Stop abonnement’. Het product verandert nu in een ‘eigen product’. Deze koppel je vervolgens aan de werkplek ‘afgevoerd’ of ‘archief’.

Als je bij de taalinstellingen in Toxic een taal selecteert, krijg je ook het SDS in die taal te zien. Als je bijvoorbeeld de taalinstelling op Frans zet en je downloadt een SDS uit Toxic, dan krijg je het Franse SDS te zien, als deze beschikbaar is.

Krijg je ondanks een andere taalkeuze toch een Engels of Nederlands SDS? Dan is dit SDS blijkbaar niet beschikbaar in de taal die je hebt geselecteerd. Als je het SDS toch in die taal nodig hebt, kunnen wij het natuurlijk laten vertalen. Neem daarvoor gerust contact op met het Toxic team via 070 378 01 62.

De redactie van Toxic houdt de wijzigingen in diverse wetgevingen voor je bij:

 • De lijst met carcinogene, mutagene en reprotoxische producten die tweemaal per jaar wordt gepubliceerd door het SZW.
 • De Europese CLP-verordening (Verordening (EG) nr. 1272/2008).
 • De Europese lijst met substance of very high concern (SVHC).
 • De lijst met Zeer Zorgwekkende Stoffen vanuit het Nederlandse RIVM.
 • De RISCTOX voor het aanvullen van de classificatie van sensibiliserende stoffen, voor zover ze niet al in tabel 3 annex 6 van de CLP-verordening staan.
 • Het grenswaardenregister wordt geactualiseerd aan de hand van de informatie van de Sociaal Economische Raad, zoals opgenomen in de Arbowet. De redactie kijkt hiervoor ook naar internationale bronnen waar we uitgaan van Europese grenswaarden voor private grenswaarden.

Zodra er iets in deze wetgeving verandert, wordt dit door de redactie verwerkt in Toxic. Je krijgt hiervan in Toxic een notificatie, die je ook altijd terug kan vinden in het notificatieoverzicht.

In de totale Toxic database staan ruim 50.000 producten. Voordat je je abonneert op een stof, kan je al zien of dit product een CMR-classificatie heeft volgens alle wetgeving die de redactie van Toxic controleert. Ook kan je het SDS van een product altijd downloaden, wat kan helpen bij de keuze voor een alternatief product.

Dat klopt, in Toxic is het niet mogelijk om deze instellingen op te slaan. Als je een scherm sluit, zullen de kolominstelling en filters gereset worden.

Om te zoeken in het Toxic productregister en de publicatielinks zijn diverse mogelijkheden:

 • Het zoekveld bovenaan het scherm.
 • De kolommen in beide schermen kun je filteren door op het vinkje naast de kolomheader de klikken.

In het Toxic productregister kun je diverse statussen tegenkomen:

 • Geabonneerd – op dit product heb je een abonnement en de productinformatie is actueel.
 • On hold – we kunnen op dit moment niet verder met de verwerking van dit product, in de notities bij het product kun je zien waarom en hoe je ons verder kan helpen.
 • In bewerking – we zijn bezig met de verwerking van dit product.
 • Eigen product – dit is een product dat wij niet (meer) voor jou onderhouden, mogelijk is de productinformatie dus verouderd.
 • Aangevraagd – we hebben jouw aanvraag van dit product ontvangen, maar zij nog niet begonnen aan de verwerking.
 • SDS aangevraagd bij leverancier –  we hebben dit het SDS bij dit product aangevraagd bij de leverancier, maar deze reageert niet op onze aanvraag.

Dit komt in de meeste gevallen doordat het product de status ‘on hold’ heeft of ‘SDS aangevraagd bij de leverancier’.

Is dit niet het geval? Neem dan alsjeblieft even contact op met het Toxic team via 070 – 378 01 62 of toxic@sdu.nl.

Ja, dit is mogelijk in de werkplekvariant van de WIK.

Zoek het product op in jouw productregister. Klik op ‘Open product’. Bovenaan het scherm van de basiskaart zie je ‘Productvarianten’ staan met een selectieveld eronder. Klik hierop om de werkplekgebonden WIK te openen waar je de opslaghoeveelheid aan toe wil voegen. Scroll helemaal naar beneden. Hier zie je het veld ‘Werkplekinformatie’ waar je bij ‘Werplek maximale opslag’ de opslaghoeveelheid kan toevoegen.

Zie in het selectieveld onder ‘Productvarianten’ nog niet een WIK terug voor de werkplek waarvan je de opslag wil toevoegen? Klik dan op de gele knop ‘Nieuwe variant’ onder het selectieveld en maak de WIK aan bij de werkplek van jouw keuze.

De belangrijkste vragen over Toxic Blootstelling

Nee, dit heeft geen invloed op de blootstelling omdat dit geen onderdeel is van het ECETOC-tra model waarop Toxic Blootstelling is gebaseerd. Dit is een erkend model door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Om deze erkenning te behouden, kunnen wij echter geen aanpassingen doen aan de berekeningen. Er zijn dus, zoals met elke schattingstool, een aantal beperkingen aan wat het model kan.

Nee, dit is niet mogelijk. Zonder de samenstelling van het product, kan de blootstelling door geen enkele schattingstool ingeschat worden.

We raden in dit geval aan om contact op te nemen met de leverancier om deze informatie toch boven water te halen. Als er sprake is van receptgeheim, is het ook mogelijk om te rekenen met een range per component in de samenstelling.

Nee, dit is niet mogelijk. Het ECETOC-tra model waar Toxic Blootstelling mee werkt is gebaseerd op TGG-8.

Toxic Blootstelling schat de blootstelling in per 8 uur. Als je 1x per maand, 1 dag hebt waarop je 5 minuten een handeling uitvoert, dan maak je het scenario voor dat ene moment in de maand.

In Toxic Blootstelling is dit heel eenvoudig te zien, namelijk als de uitslag rood of oranje is. In dat geval raden we altijd aan om contact op te nemen met een kerndeskundige en gezamenlijk naar de schatting en mogelijke maatregelen te kijken. Een kerndeskundige kan adviseren of een meting nodig is op basis van de fysische gegevens en de werkomstandigheden.

Toxic Blootstelling is gebaseerd op het ECTOC-tra model. Dit is een tier 1 model en een door de Nederlandse Arbeidsinspectie geaccepteerde schattingsmethode.

Let wel, zoals bij alle schattingstools, geldt ook hier: zodra er enige twijfel is over de uitkomst moet er met een kerndeskunidge naar het werkproces gekeken worden. Een schattingstool is in alle gevallen een middel tot een doel.

De belangrijkste vragen over Toxic Maatregelen

Wanneer je maatregelen hebt getroffen om de blootstelling terug te dringen, kun je alle informatie over de actuele blootstelling terugvinden in Toxic Maatregelen. De rapportagemodule hierin biedt je een totaaloverzicht, dat je naar voorkeur kunt aanpassen. Onder het kopje ‘Plan van aanpak’ kun je bij ‘Ondersteunende documentatie’ eventuele registraties van CMR(S) stoffen toevoegen.

Ook in Toxic Productregistratie kun je eventueel de blootstelling aan CMR(S) stoffen registreren. Dit kan onder het kopje ‘Werkplekinformatie’ op de werkplekgebonden WIK (zie voor meer informatie hierover het antwoord op de vraag: ‘Is het mogelijk om opslag informatie te koppelen aan een werkplek?’). Hier kun je de personeelsnummers en functies registreren van degene die worden blootgesteld aan deze producten en eventuele documentatie toevoegen.