Toxic productregistratie

Uw productregistratie en communicatie naar werknemers altijd actueel en op één plek inzichtelijk.

De complete oplossing voor de wettelijk verplichte registratie van chemische producten.

Niet iedereen is zich ervan bewust, maar: u moet informatie zoals stofgegevens, mate van blootstelling en wie er mee gewerkt heeft tenminste 10 jaar bewaren, ook al werkt men er al lang niet meer mee. Voor kankerverwekkende en mutagene stoffen is de bewaartermijn zelfs 40 jaar. Die verplichting van 10 jaar staat in artikel 36 van REACH.

Wanneer dit niet goed geregeld is kan er waardevermindering zijn bij een bedrijfsoverdracht of staat u juridisch zwak bij toekomstige claims. 

Met de praktische en actuele productregistratie van Toxic weet u welke risico’s zich waar bevinden binnen uw organisatie. Via de heldere Werkplek Instructiekaarten deelt u deze veiligheidsinformatie vervolgens met uw collega’s. Wij houden uw veiligheidsinformatie continue actueel. Via notificaties weet u wat er veranderd is. Zo heeft u alles efficiënt onder controle. 

"‘Door Toxic weten we zeker dat onze veiligheidsbladen up-to-date zijn’"

Solvej Schenk
HSEQ-manager Rietlanden Terminals

Alle actuele productgegevens op één plek, gecontroleerd door onze vakredactie.

Wij controleren voor u de REACH classificatie, CMR classificatie van het SZW, VOS, SVHC en(p)ZZS.

Grip op uw chemische producten

U geeft aan welke chemische producten u gebruikt; wij verzamelen, actualiseren en controleren de SDS’en van deze producten.

Door ons gecontroleerd en actueel gehouden

Onze vakredactie actualiseert uw SDS'en en controleert deze op juistheid. Zo werkt u met betrouwbare informatie, zonder dat dit uw tijd in beslag neemt. U ontvangt een notificatie als er iets gewijzigd is.

Volgens alle wettelijke richtlijnen

Naast de REACH classificatie controleren wij ook of er nog aanvullende richtlijnen van toepassing zijn, zoals de CMR classifcaitie door het SZW, VOS, SVHC en (p)ZZS.

Inzicht

Met de rapportages in Toxic productregistratie kunt u alle informatie over uw producten inzien, filteren en exporteren.

Iedereen altijd goed geïnformeerd

Altijd toegang tot actuele, leesbare veiligheidsinformatie voor uw collega’s.

Werkplek Instructiekaarten

Leesbare samenvattingen van het SDS, in diverse talen en aan te passen aan de richtlijnen binnen uw organisatie.

Altijd actueel

Met de unieke Toxic-link hebben uw collega's bij wijzigingen door onze redactie direct actuele informatie op de werkplek.

Etiketten

Bij al uw producten een etiket in diverse talen en volgens de wettelijke richtlijnen om zo het bewustzijn te vergroten.

Boek nu een gratis productregistratie demo. Zo weet u binnen 1 uur wat wij voor u kunnen betekenen.

Of bel bij verdere vragen met het Toxic team op 070 – 378 01 62.