Toxic maatregelen

Snel zicht op het effect van maatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie.

Meteen het effect van uw maatregelen inzichtelijk voor ieder werkproces.

Soms blijkt uit een blootstellingsschatting of -meting dat de blootstelling te hoog is. Met maatregelen kunt u de blootstelling terugbrengen tot een veilig niveau. Toxic maatregelen maakt snel inzichtelijk wat het effect van diverse maatregelen is. Vervolgens kunt u zelf kiezen voor de meest effectieve maatregel die daadwerkelijk  uitvoerbaar is binnen uw organisatie. Met het bijbehorende plan van aanpak heeft u direct alle bijbehorende documentatie voor de onderbouwing op orde. Ook krijgt u bij ieder werkproces een werkplekinstructiekaart waarmee de veiligheidsmaatregelen direct helder zijn voor de werknemers.

"Dankzij Toxic hebben we de juiste, actuele informatie over chemische stoffen daar, waar en wanneer we die nodig hebben"

Frank van Asten
manager interne projecten en QHSE Bakker Magnetics

Deel de nodige veiligheidsinformatie nu in één keer voor een heel werkproces.

Met één werkplek instructiekaart per werkproces is het voor iedereen duidelijk welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn.

Effectief maatregelen nemen

De juiste veiligheidsmaatregelen hebben het maximale effect tegen de minimale arbeidsbelasting en minimale kosten. 

Inzicht in effect van uw maatregelen

Direct inzichtelijk wat het effect is van maatregelen op uw werkproces. Aan te passen aan wat mogelijk is binnen uw organisatie.

Meldingen bij wijzigingen

Bij wijzigingen in uw productgegevens (zoals productsamenstelling, wetgeving of grenswaarde) krijgt u een melding dat u opnieuw naar de gekozen maatregelen moet kijken. Met één druk op de knop ziet u of de gekozen maatregel nog voldoende bescherming biedt.

Proces werkplek instructiekaart

Op één werkplek instructiekaart alle veiligheidsvoorschriften voor een heel werkproces. Uniek.

Grip op uw maatregelen

Het implementeren van maatregelen 

Uw plan van aanpak

Bij alle gekozen maatregelen direct een onderbouwd plan van aanpak. Perfect als verplichte toevoeging bij uw RI&E gevaarlijke stoffen.

Uw actielijst

Hou eenvoudig grip op de voortgang van de implementatie van maatregelen met complete actielijsten voor alle lopende zaken.

Uw rapportages

Het verschil dat u heeft gemaakt door de gekozen maatregelen overzichtelijk in beeld.

Boek nu een gratis maatregelen demo. Zo weet u binnen 1 uur wat wij voor u kunnen betekenen.

Of bel bij verdere vragen met het Toxic team op 070 – 378 01 62.