E-Data

Veel mensen die verantwoordelijk zijn voor veiligheid, krijgen nu ook te maken met duurzaamheid. Zeker nu er nieuwe rapportage eisen zijn vanuit Europa, moeten organisaties meer duurzaamheidsinformatie ontsluiten en meer vragen van hun klanten beantwoorden. 

E- data geeft je diepgaand inzicht in de milieu-impact van jouw producten en processen. En nog belangrijker: met E-data kan je weloverwogen duurzame keuzes maken en verbetermogelijkheden in kaart brengen.

E-Data

Belangrijke veranderingen onder de CSRD​

Ervaren adviseurs
Advisering op maat
CCSE on demand

Uitgebreide rapportagevereisten

Je zult te maken krijgen met strengere en meer gedetailleerde rapportagevereisten omtrent de duurzaamheidsprestaties van jouw organisatie. Ook jouw klanten krijgen hiermee te maken en zullen hier vragen over stellen.

Integratie van duurzaamheid in bedrijfsprocessen

De CSRD vereist dat duurzaamheid diep geïntegreerd wordt in de kernstrategieën en -operaties van het bedrijf.

Nauwkeurige data en geavanceerde analysetools

Met de toename van de rapportagevereisten moet je zorgen voor nauwkeurige data-verzameling en effectief gebruik van analytische tools om deze data te beheren en te rapporteren.

Cultuurverandering en stakeholderbetrokkenheid

De CSRD benadrukt het belang van transparantie en stakeholderbetrokkenheid. Dit vereist een cultuurverandering binnen de organisatie waarbij duurzaamheid een gedeelde verantwoordelijkheid wordt.

Ontdek jouw rol in de reis naar een duurzame toekomst

De nieuwe Europese CSRD-wetgeving (Corporate Sustainability Reporting Directive) verplicht bedrijven om gedetailleerd te rapporteren over hun duurzaamheidsdoelen en hun milieu-impact. Met dit inzicht krijgen bedrijven beter grip op hun verbeterpunten en kunnen zij duurzame keuzes maken.

In totaal zijn er 12 onderwerpen waarop bedrijven moeten rapporteren. Een aantal van deze onderwerpen zijn verplicht, een aantal hoeven alleen opgepakt te worden als het relevant is voor de organisatie. Deze onderwerpen zijn uitgewerkt in de ESRS, wat staat voor Environmental and Social Reporting Standards. Hierin wordt uitgelegd wat er per onderwerp moet worden gerapporteerd.

Een aantal van deze onderwerpen vallen in jouw straatje als medewerker van de afdeling veiligheid, kwaliteit en/of inkoop. Zo gaat de ESRS E1 over de impact op klimaatverandering, ESRS E2 over de mate van vervuiling en ESRS E6 over het gebruik van grondstoffen en circulariteit. Allemaal thema’s die jou waarschijnlijk niet vreemd zijn. Jij zal daarom hoogstwaarschijnlijk betrokken zijn bij de data-verzameling die de bron voor de rapportage op deze onderwerpen zal zijn én de bron voor antwoorden op klantvragen.

 

MKB (2)
Duurzaamheid

Veiligheid & duurzaamheid: samen sterker!​

Zoals al gezegd zal een groot deel van de data voor het berekenen van de milieu-impact vanuit de afdeling veiligheid, kwaliteit en/of inkoop komen. Maar ook wat betreft de werkwijze zijn er overeenkomsten tussen een veiligheids- en duurzaamheidsbeleid. 

In beide gevallen moet een risico analyse gemaakt worden, met stappen voor verbetering in een plan van aanpak. Gedragsverandering staat vervolgens centraal bij de uitvoering van het beleid. En in beide gevallen moet het beleid integraal onderdeel zijn van de strategie en cultuur van de organisatie.

Voeg daarom de kennis en kunde op deze twee thema’s samen en stel gezamenlijk de juiste prioriteiten voor een veilige en gezonde toekomst.

'De focus op investeringen in duurzame materialen als onderscheidend vermogen op de markt, samen met de nadruk op de voorbereiding en speurtocht naar betrouwbare data, onderstreept het belang dat de wij hechten aan duurzaamheid en transparantie.'

Veelgestelde vragen over de CSRD

De CSRD Environmental rapportage is een verplichte Europese duurzaamheidsrapportage standaard. Het doel is om de transparantie en betrouwbaarheid van milieu-informatie te verbeteren en bedrijven te stimuleren om duurzamere keuzes te maken.

De CSRD is van toepassing op grote bedrijven met meer dan 500 werknemers, alle beursgenoteerde bedrijven binnen de EU, en andere bedrijven die door hun omvang of impact aanzienlijk zijn voor de openbare belangstelling.

Eco-kosten zijn een maat voor de milieubelasting van een product of proces, uitgedrukt in monetaire eenheden. JES! E-Data presenteert milieueffecten in Eco-kosten, wat het eenvoudiger maakt om duurzame beslissingen te nemen en verbeterpunten te identificeren.

E-Data biedt een eenvoudige basis om betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde data te verzamelen. Het platform stelt je in staat om gegevens op te slaan en bij te houden samen met je leveranciers en klanten, waardoor je grip krijgt op het rapportageproces en de Eco-kosten van alle producten.

Onder de CSRD moeten bedrijven rapporteren over milieu-impact, sociale omstandigheden, en bestuurlijke praktijken. Dit omvat onderwerpen zoals emissies, water- en grondstoffengebruik, arbeidsomstandigheden, diversiteit binnen het bestuur en corruptiepreventie.

Begin met het evalueren van bestaande rapportagesystemen en -processen om te identificeren waar verbeteringen of uitbreidingen nodig zijn. Train het personeel over de vereisten van de CSRD en hoe deze betrekking hebben op hun functie. Implementeer systemen voor gegevensverzameling en -analyse die de vereiste data nauwkeurig kunnen vastleggen en rapporteren.

Zorg ervoor dat je de richtlijnen van de CSRD grondig begrijpt en blijf op de hoogte van eventuele updates of wijzigingen. Werk nauw samen met interne en externe stakeholders, zoals milieuadviseurs en auditteams, om accurate en tijdige rapportages te garanderen. Maak gebruik van technologie en software die specifiek is ontworpen om te helpen bij het voldoen aan de CSRD-vereiste

Wil je meer weten over jouw rol in de nieuwe rapportage verplichtingen vanuit de CSRD?

En hoe E-Data je hierbij kan ondersteunen? Onze deskundige adviseurs staan klaar om al jouw vragen te beantwoorden en je te voorzien van persoonlijk advies. Neem nu contact op en ontdek hoe wij je kunnen helpen bij het creëren van een gezondere werkomgeving. Tel: 070 – 378 01 62.