Hoe zorg ik ervoor dat de blootstelling binnen de gestelde richtlijnen blijft?

Leg hiervoor een blootstellingsregister aan met van alle producten onder meer:
– Dampspanning, oplosbaarheid en verschijningsvorm van de componenten.
– Grenswaarden van alle componenten.
– Registratie van aard, mate en duur van de blootstelling die u heeft geschat of heeft laten meten.
Controleer of de blootstelling niet hoger is dan de gestelde grenswaarde.

Wat moet ik doen als de blootstelling hoger is dan de grenswaarde?

Als de blootstelling meer dan 1/3 van de grenswaarde is, laat dan metingen uitvoeren om er zeker van te zijn dat het geen risicovolle situatie is. Als de blootstelling hoger is dan de grenswaarde, stop dan direct de werkzaamheden en schakel een arbeidshygiënist in.

Hebben we de veiligheidsbladen van al deze producten?

Een veiligheidsblad of SDS moet aangeboden worden bij levering van een chemisch product. Controleer of u al deze bladen in huis heeft en of deze actueel zijn. Zo niet, neem dan contact op het de leverancier van het product.

Ben ik dan klaar?

Na de eerste inventarisatie moet u de verzamelde SDS’en actualiseren. Bij een nieuwe levering krijgt u als het goed is het actuele SDS. Anders moet u deze minimaal iedere 2 jaar opvragen bij de leverancier. Ook wanneer er niet meer met een product gewerkt wordt, of een nieuw product wordt toegevoegd aan het assortiment, moet u dit meenemen in de inventarisatie.