Hoe kan ik me inhoudelijk specialiseren in dit onderwerp?

Om anderen effectief te kunnen informeren, moet u zelf gedegen kennis hebben over chemische producten. Als verantwoordelijke voor het beleid op chemische producten, moet u in staat worden gesteld om zich in dit onderwerp te verdiepen. Bijvoorbeeld door de opleiding tot Certified Chemical Safety Expert te volgen.

Hoe zorg ik ervoor dat de medewerkers de informatie begrijpen?

De informatie over chemische producten kan ingewikkeld zijn. Zorg er dus voor dat u niet (alleen) het SDS aanbiedt, maar ook een leesbare werkplek instructiekaart op niveau en in een taal die de werknemers goed begrijpen. Biedt ook informatie en trainingen aan over het interpreteren van informatie over chemische producten en bewustwording van de risico’s.

Hoe zorg ik dat de nodige informatie op de juiste werkplek terecht komt?

Om aan uw informatieplicht te voldoen, moet de nodige informatie aanwezig zijn op de plek waar met de chemische producten wordt gewerkt of waar ze zijn opgeslagen. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld duidelijke etikettering volgens de Nederlandse wetgeving aan te breken en Werkplek Instructiekaarten te verstrekken.

Welke maatregelen zijn het meest effectief?

Bij het nemen van maatregelen moet u te werk gaan volgens de arbeidshygiënische strategie. Zo neemt u altijd eerst de meest effectieve maatregelen. in volgorde: vervangen, technische maatregelen, organisatorische maatregelen en pas als laatste optie de meer arbeidsbelastende PBM’s.

Hoe beslis ik welke maatregelen te nemen?

U brengt per werkproces de risico’s in kaart. Hierdoor kunt u efficiënt de grootste riscico’s aanpakken met maatregelen. De keuze voor de juiste maatregelen bepaalt u aan de hand van de arbeidshygiënische strategie.

Ben ik dan klaar?

De keuze voor een maatregel neemt u op basis van de informatie in uw wettelijk stoffenregister en uw blootstellinsgregister. Om er zeker van te zijn dat de werksituatie met de gekozen maatregelen voldoende veilig is, moet u dus al deze registers actueel houden. Verandert er bijvoorbeeld een grenswaarde? Dan moet u controleren of de gekozen maatregel nog altijd voldoende bescherming biedt.

Op basis waarvan weten we of de mate van blootstelling veilig is?

Door het blootstellingsregister goed op te stellen en doorlopend te actualiseren. Ook moet u registeren wie aan welke C en M producten worden blootgesteld binnen uw organisatie om op die manier te voldoen aan de extra registratieverplichting voor deze producten.