Welke maatregelen zijn het meest effectief?

Bij het nemen van maatregelen moet u te werk gaan volgens de arbeidshygiënische strategie. Zo neemt u altijd eerst de meest effectieve maatregelen. in volgorde: vervangen, technische maatregelen, organisatorische maatregelen en pas als laatste optie de meer arbeidsbelastende PBM’s.

Hoe beslis ik welke maatregelen te nemen?

U brengt per werkproces de risico’s in kaart. Hierdoor kunt u efficiënt de grootste riscico’s aanpakken met maatregelen. De keuze voor de juiste maatregelen bepaalt u aan de hand van de arbeidshygiënische strategie.

Ben ik dan klaar?

De keuze voor een maatregel neemt u op basis van de informatie in uw wettelijk stoffenregister en uw blootstellinsgregister. Om er zeker van te zijn dat de werksituatie met de gekozen maatregelen voldoende veilig is, moet u dus al deze registers actueel houden. Verandert er bijvoorbeeld een grenswaarde? Dan moet u controleren of de gekozen maatregel nog altijd voldoende bescherming biedt.