Hebben we de veiligheidsbladen van al deze producten?

Een veiligheidsblad of SDS moet aangeboden worden bij levering van een chemisch product. Controleer of u al deze bladen in huis heeft en of deze actueel zijn. Zo niet, neem dan contact op het de leverancier van het product.

Ben ik dan klaar?

Na de eerste inventarisatie moet u de verzamelde SDS’en actualiseren. Bij een nieuwe levering krijgt u als het goed is het actuele SDS. Anders moet u deze minimaal iedere 2 jaar opvragen bij de leverancier. Ook wanneer er niet meer met een product gewerkt wordt, of een nieuw product wordt toegevoegd aan het assortiment, moet u dit meenemen in de inventarisatie.