Kamerbrief

Wist u dat u 40 jaar de blootstellingsgegevens, wanneer het gaat om kankerverwekkende stoffen, moet bewaren?

Een specifiek kenmerk bij het werken met gevaarlijke stoffen

Een specifiek kenmerk bij het werken met gevaarlijke stoffen is dat de mogelijke negatieve gezondheidseffecten van blootstelling zich pas na lange tijd kunnen voordoen.

Werkgevers zijn om deze reden verplicht blootstellingsgegevens, wanneer het gaat om kankerverwekkende stoffen, voor een termijn van ten minste 40 jaar te bewaren, gerekend vanaf de beëindiging van de blootstelling.6 Indien het betreffende bedrijf in deze periode ophoudt te bestaan, wordt van de werkgever verlangd dat deze blootstellingsgegevens worden overgedragen aan de Inspectie SZW. Dit is de verantwoordelijkheid van de werkgever. In de praktijk worden deze gegevens meestal overgedragen aan de rechtsopvolger van het betreffende bedrijf.

 

Lees deze kamerbrief (uit 2018)

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.