winnaar-2-280x280

Winnaar en antwoorden CCSE Prijsvraag bekend gemaakt

De Winnaar van de CCSE© prijsvraag is: 

Albert Kluwen van Peeters Nederland B.V. heeft een opleiding CCSE© 2017 twv euro 2.449,- gewonnen 

De winnaars van de overige prijzen worden ook gebeld. 

 

Vragen met antwoorden over Veiligheidsregimes

1a. Welke 7 veiligheidsregimes bestaan er in Nederland?

1. Zware categorie:  BRZO (VR) bedrijven (Hogedrempelinrichting)

2. Midden categorie: PBZO-bedrijven (Lagedrempelinrichting)

3. Midden categorie:  ARIE-bedrijven

4.Midden categorie: ARIE-PBZO bedrijven,

5. BEVI (besluit externe veiligheid inrichtingen)

6. Lichte categorie: RIE-bedrijven (1994)

7. Bedrijven zonder RIE-verplichting (vrijwilligersorganisaties). Echter wel RI&E-plichtig als
    met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt.

 

1b. Wat houdt de Veiligheidsrapportage in en voor welk type inrichting geldt die?

De veiligheidsrapportage is de schriftelijke verslaglegging van alle elementen van het Veiligheidsbeheerssysteem. Geldt alleen voor BRZO bedrijven. 

 

1c. Wat zijn de belangrijkste elementen van een veiligheidsbeheerssysteem?

– Preventiebeleid

– Organisatie en personeel, TVB.

– Identificatie van gevaren en beoordelen van risico’s. 

– Beheersing van de uitvoering (procedures en instructies).

– De wijze waarop gehandeld wordt bij wijzigingen (MOC).

– De planning voor noodsituaties; procedures voor noodsituaties en beoefenen.

– Het toezicht op de naleving van het VMS; procedures voor de permanente beoordeling van 

  het beleid.

– Audits en beoordelingen van het VBS.

Geïnteresseerd in CCSE© opleiding en certificering bekijk studiehandleiding en zie de beschikbare data

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.