Win een CCSE opleiding twv 2.449,-

Er wordt een CCSE opleiding twv € 2.449,- verloot onder diegenen die het antwoord juist hebben op de onderstaande vraag. Op 6 oktober 2016 (Note  is 11 oktober geworden zie bericht) worden de winnaar en het antwoord bekend gemaakt opToxic.nl en via de Toxic e-mailnieuwsbrief.

Er worden ook drie troostprijzen examentrainingen twv euro 150,- toegekend. 

Beantwoord deze examenvraag CCSE®: 

Vlampunt 
In een staalfabriek nabij hete ovens (ca. 8000C) wordt gewerkt met 2-octanon: C8H16O. Deze vloeistof heeft een vlampunt van 550C en een zelfontbrandingstemperatuur van 2950C.
1. Leg de twee begrippen vlampunt en zelfontbrandingstemperatuur uit.
2. Geef aan of u maatregelen zou nemen en zo ja welke maatregelen u zou adviseren om brand of explosies te voorkómen. Refereer in uw antwoord aan de bij vraag 1 genoemde begrippen.

Beargumenteer uw antwoorden.


Vul hier uw antwoorden in.

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.