Wijziging van tabel 3 van bijlage VI van de CLP-Verordening door het verschijnen van ATP 18

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Onlangs verscheen de gedelegeerde Verordening  (EU) 2022/692 tot wijziging van bijlage VI, tabel 3 van de CLP-verordening (1272/2008). De wijziging is gedaan met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, afgekort ATP (adaptation to technical progress). De Verordening is al in werking getreden en is van toepassing met ingang van 1 december 2023.

De lijst van geharmoniseerde classificatie en etikettering (tabel 3) wordt als volgt gewijzigd:

  • Er zijn 39 stoffen toegevoegd.
  • Van 17 stoffen die al in tabel 3 zijn opgenomen, is de classificatie gewijzigd.
  • Eén stof is uit de tabel verwijderd.

Hoe komt zo’n ATP nu tot stand?

De geharmoniseerde indeling van bepaalde, vaak zeer zorgwekkende gevaarlijke stoffen, zoals kankerverwekkende, mutagene, reprotoxische en sensibiliserende stoffen wordt ook wel aangeduid als CLH (classification and labelling harmonisation). Deze harmonisatie is gedaan om een passend en doeltreffend risicobeheer in de hele EU te waarborgen. In de loop van de jaren zijn er stoffen aan toegevoegd aan de lijst, of is de classificatie gewijzigd van stoffen die al op de lijst staan.

De CLH-procedure voor het laten opnemen van stoffen in de geharmoniseerde tabel 3 is als volgt:

  • Een bevoegde instantie van een lidstaat of een fabrikant, importeur of gebruiker van een stof doet bij de ECHA een voorstel om een stof toe te voegen aan tabel 3.
  • De ECHA publiceert de intentie voor opname in de ‘Registry of Intentions’ op de website.
  • Daarna volgen conformiteitscontroles en een openbare raadpleging.
  • Het Comité risicobeoordeling (RAC) buigt zich over dit voorstel en stelt daarover een advies op.
  • Op basis van het advies wordt een stof al dan niet opgenomen in tabel 3.

De indeling van de stoffen en mengsels in de geharmoniseerde tabel 3 moeten door alle partijen in de keten worden toegepast, van fabrikant tot gebruiker. Je moet dus goed in de gaten welke stoffen in tabel staan en welke nieuwe stoffen via de ATP’s worden toegevoegd of gewijzigd.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/ALL/?uri=CELEX:32020R0692

https://echa.europa.eu/nl/regulations/clp/harmonised-classification-and-labelling

Goed om te weten: in Toxic Productregistratie wordt nieuwe wetgeving meteen opgenomen en aangepast, zo ook de ATP 18. Voor bedrijven die in Toxic de registratie van hun producten hebben belegd, is dit meteen zichtbaar.

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.