Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Voorgestelde wetswijziging

teneinde het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die werkzame
stoffen bevatten die voldoen aan de criteria van de punten 3.6.2 tot en met
3.6.5 en 3.8.2 van bijlage II bij verordening (EG) 1107/2009, of die
overeenkomstig de criteria van punt 4 van die bijlage voor vervanging in
aanmerking komen, terug te dringen tot een niveau dat 50% lager ligt in
2025 dan in 2021, en 95% lager ligt in 2030 dan in 2021.

Toelichting
Het intensieve gebruik van landbouwgif in Nederland leidt tot een
afname van insecten zoals bijen en hommels in het agrarisch gebied.
Ook vormt het een gezondheidsrisico voor boeren, omwonenden en
consumenten en vervuilt het ons milieu.

Lees meer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.