Whitepaper: Praktische invulling van verplichte beoordeling blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

magazijn chemische vaten laptop

Er wordt soms veel tijd, energie en geld gestoken om een goed beeld te krijgen van
de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen en de registratie daarvan. Kunnen we het niet veel pragmatischer invullen? Een tijd, energie en geld liever besteden aan het verbeteren van situaties in plaats van te ver doorgaan met diagnosticeren van blootstelling? Waar het om gaat, is een realistische en praktische aanpak van de inschatting van blootstelling, waarin ook een rationele kosten-baten afweging wordt gemaakt.

Lees verder in de whitepaper. Hierin staat:

  1. Generieker en breed toepasbare aanpak voor zeer veel werksituaties.
  2. Bespreken van reken/schattingsmodellen
  3. Er wordt een casus besproken

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.