magazijn chemische vaten laptop

Whitepaper: Praktische invulling van verplichte beoordeling blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Er wordt soms veel tijd, energie en geld gestoken om een goed beeld te krijgen van
de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen en de registratie daarvan. Kunnen we het niet veel pragmatischer invullen? Een tijd, energie en geld liever besteden aan het verbeteren van situaties in plaats van te ver doorgaan met diagnosticeren van blootstelling? Waar het om gaat, is een realistische en praktische aanpak van de inschatting van blootstelling, waarin ook een rationele kosten-baten afweging wordt gemaakt.

Lees verder in de whitepaper. Hierin staat:

  1. Generieker en breed toepasbare aanpak voor zeer veel werksituaties.
  2. Bespreken van reken/schattingsmodellen
  3. Er wordt een casus besproken

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.