Whitepaper: Praktische invulling van verplichte beoordeling blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

magazijn chemische vaten laptop

Deel op social media:

Er wordt soms veel tijd, energie en geld gestoken om een goed beeld te krijgen van
de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen en de registratie daarvan. Kunnen we het niet veel pragmatischer invullen? Een tijd, energie en geld liever besteden aan het verbeteren van situaties in plaats van te ver doorgaan met diagnosticeren van blootstelling? Waar het om gaat, is een realistische en praktische aanpak van de inschatting van blootstelling, waarin ook een rationele kosten-baten afweging wordt gemaakt.

Lees verder in de whitepaper. Hierin staat:

  1. Generieker en breed toepasbare aanpak voor zeer veel werksituaties.
  2. Bespreken van reken/schattingsmodellen
  3. Er wordt een casus besproken

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.