Wettelijke grenswaarden allergenen alfa-amylase en meelstof in bijlage Arboregeling

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

shutterstock_740213506

De Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 augustus 2019, nr. 2019-0000103579, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de actualisering van Bijlage XIII (wettelijke grenswaarden voor de allergenen alfa-amylase en meelstof) is gepubliceerd in Staatscourant 2019, 48287. Met deze regeling zijn de eerste twee wettelijke grenswaarden voor allergenen vastgesteld. Er zijn ongeveer tweehonderd inhaleerbare allergenen. Voor stoffen waarvoor geen wettelijke grenswaarde bestaat moet de werkgever zelf private grenswaarden (blijven) bepalen.

Bedrijven waar blootstelling kan plaatsvinden aan één van de hier aan de orde zijnde stoffen, zullen eenmalig moeten controleren of zij aan deze wettelijke grenswaarden voldoen.

Lees meer

Lees onze laatste whitepaper

Praktijkreeks: Vervangingsbeleid in de praktijk bij Waterschap Zuiderzeeland

Vervanging van CMR-producten is een lastig vraagstuk. Het Waterschap Zuiderzeeland zette enige jaren geleden een vervangingsbeleid op voor CMR-houdende producten. Lees in deze praktijkreeks alles over hun pragmatische en breed gedragen aanpak. Mooie inspratie om zelf ook aan de slag te gaan met jouw vervangingsbeleid!

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.