Wetgevings­voorstellen herziening grenswaarden voor 31 december 2022

Eu vlaggen

De Raad heeft definitief groen licht gegeven voor herziening van de richtlijn carcinogene en mutagene agentia. Die EU‑wet beschermt werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene stoffen. Volgens gegevens van de Commissie worden meer dan 1 miljoen werknemers blootgesteld aan acrylonitril, nikkel­verbindingen en benzeen, en is jaarlijks 52% van de werkgerelateerde sterfgevallen in de EU te wijten aan kanker.

In september 2020 kwam de Commissie met een vierde actualisering van de richtlijn carcinogene en mutagene agentia. De Raad bepaalde op 25 november 2020 zijn standpunt daarover en bereikte op 15 december 2021 een voorlopig akkoord met het Europees Parlement, dat op 22 december 2021 werd bekrachtigd door het comité van permanente vertegenwoordigers van de Raad.De lidstaten hebben, vanaf de datum van aanneming, 2 jaar de tijd om aan de overeengekomen wijzigingen te voldoen.

De herziening zal de bescherming van werknemers verbeteren door grenswaarden voor blootstelling aan acrylonitril en nikkel­verbindingen vast te stellen en de bestaande grenswaarden voor benzeen te verlagen. De richtlijn zal voortaan ook betere bescherming bieden tegen reprotoxische stoffen – chemische stoffen die het menselijke voortplantings­systeem kunnen verstoren. Deze stoffen vielen voorheen onder een andere wet.

In de herziene richtlijn krijgt de Commissie de opdracht om uiterlijk op 31 december 2022 een actieplan in te dienen om nieuwe of herziene grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling voor ten minste 25 stoffen, groepen van stoffen of door procedés gegenereerde stoffen te bereiken en, in voorkomend geval, wetgevings­voorstellen in te dienen.

Doel van herziening van deze richtlijn is tweeledig. In de eerste plaats beoogt het voorstel de bescherming van de gezondheid van werknemers te verbeteren door de blootstelling aan carcinogene en mutagene stoffen op de werkplek te verminderen. In de tweede plaats streeft de Commissie met het voorstel naar een gelijk Europese speelveld voor het bedrijfsleven door op Europees niveau uniforme grenswaarden vast te stellen en hierover meer duidelijkheid te verschaffen aan werkgevers en werknemers. Er is in algemene zin brede steun bij lidstaten voor aanpassing van deze richtlijn en uitbreiding van het aantal grenswaarden, zoals bleek bij de behandeling van de eerste drie uitbreidingsvoorstellen. Het Europees Parlement (EP) wil graag een extra stap zetten ten opzichte van het commissievoorstel en heeft voorgesteld om naast carcinogene en mutagene stoffen ook reprotoxische stoffen en gevaarlijke medische producten op te nemen in deze uitbreiding. 

Lees meer

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

Whitepaper laboratorium

Whitepaper: Werken met gevaarlijke stoffen in het laboratorium

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.