Werkwijze stofadviezen aangepast

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

schoorstenen

Deel op social media:

Als het bevoegd gezag hierom vraagt, adviseert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  over de ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen  -status van stoffen. Hiervoor is een werkwijze beschikbaar. Het RIVM heeft de gebruikte termen aangepast. De vorige versie gebruikte de term “behandelen als”. Het leek erop alsof RIVM aangaf hoe het bevoegd gezag de stofadviezen in hun praktijk moesten toepassen. Om de taken en verantwoordelijkheden beter te scheiden is de term “behandel als” vervangen en zijn de categorieën uitgebreid.

Lees meer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.