Werknemers moeten worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de arbeidsplaats.

Werknemers moeten worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de arbeidsplaats. Waar er nu nog verschillen zijn in de hoogte van grenswaarden in de verschillende EU-lidstaten moet er in de EU een gelijk speelveld komen van haalbare grenswaarden van kankerverwekkende stoffen. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben die wens al in 2014 samen met de vakbeweging en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neergelegd bij de Europese Commissie.

Gelijk speelveld
De Europese vakbonden hebben minister Asscher Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd het Nederlands voorzitterschap te benutten om werk te maken van het terugdringen van het gebruik van kankerverwekkende stoffen op het werk. Asscher houdt binnenkort een conferentie over kankerverwekkende stoffen op de arbeidsplaats.
Naar verwachting zal de Europese Commissie dan met voorstellen komen voor haalbare grenswaarden van die stoffen. Daarmee kan een begin worden gemaakt met het realiseren van een gelijk speelveld.  Het is belangrijk, dat werkgevers en werknemers hierin gezamenlijk positie bepalen.
Het realiseren van een gelijk speelveld is ook mogelijk gebleken door middel van bindende afspraken tussen werkgevers en werknemers in sociale dialoog verband. Daarvoor is gekozen bij de stof kristallijn Silica. Door middel van technische, organisatorische en communicatieve maatregelen, good practices en een rapportageplicht wordt blootstelling hieraan beheerst.

Bron: VNO-NCW https://www.vno-ncw.nl/nieuws/bescherm-werknemer-beter-tegen-kankerverwe…

 

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.