Webinar: Het gebruik van PROCs bij de blootstellingsberekening

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Toxic_webinar_nieuw2

Deel op social media:

14 februari 2023 | 14 -15 uur | Wim van Alphen | gratis

Werken met procescategorieën (PROCs)

Het werken met die PROCs is een benadering vanuit REACH, dus een top-down benadering vanuit de leverancier. Die gaat uit van risicoscenario’s. Dit betekent dat in de betreffende extended-SDS (E-SDS) gekeken moet worden in welk scenario de stof wordt gebruikt. In dit scenario worden de handelingen met de betreffende stof beschreven. In dat scenario staan alle gegevens vermeld die bij Ecetoc-TRA moeten worden ingevuld. 

De Procescategorieën (PROCs) beschrijven daarbij de reguliere werkzaamheden: een vaste omschrijving van het soort activiteit. De PROCs beschrijven verder de Operationele condities (OC’s) en de Risk Assesment Measurement (RAM’s). Volgens die werkwijze moeten de werkzaamheden ook worden uitgevoerd, tenzij het op een gelijkwaardige veilige wijze wordt gedaan. Vervolgens moeten in top-down benadering de gegevens vanuit het betreffende scenario in de e-SDS ingevoerd worden in Ecetoc-TRA. Na invullen van alle verplichte gegevens berekent het algorithme zelf de blootstelling.

Tijdens het webinar wordt dit kort toegelicht en worden de voor- en nadelen van dit systeem belicht.

Voor Wie:

Dit webinar is toegankelijk en interessant voor iedereen die zich bezig houdt met arbeidsveiligheid rond gevaarlijke stoffen.

Certified Chemical Safety Experts krijgen voor dit webinar 1 PE punt.

Waarom Deelnemen:

Dit webinar is heel praktisch ingestoken en leer je meer over hoe je de juiste procescategorie gebruikt bij het maken van de juiste blootstellingsberekening.

Vragen die wij zullen beantwoorden in de webinar:

  • Wat betekent proces categorieën (PROCs)?
  • Wat is het impact van PROCs op je bedrijfsveiligheid?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van dit systeem?
  • Welke procescategorie je moet hanteren om de juiste blootstellingberekening te kunnen uitvoeren.

Ook als je het webinar niet live op 14 februari kunt volgen, mag je je inschrijven. Dan krijg je achteraf de terugkijk-link toegestuurd.

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.