We hebben meerdere producten/mengsels in huis die als gevaarlijk zijn gemarkeerd. Hoe gaan we om met het registreren van mengsels omdat deze mengels geen eigen CAS-nummer hebben?

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

SZW-logo_4_2

Deel op social media:

Voorbeeld: een lijm van Loctite heeft wel gevarensymbolen maar geen eigen CAS-nummer. De stoffen in deze lijm hebben wel eigen CAS-nummers.

Bij een mengsel of product moeten er in het geval er handelingen met de mengsels/producten worden uitgevoerd en er kans is op blootstelling, de afzonderlijke componenten ook geïnventariseerd worden. Een belangrijke reden hiervoor is, dat de verschillende componenten in een product een verschillende blootstellingspotentie kunnen hebben (b.v. een zeer verschillende vluchtigheid) en dus belangrijk om mee te nemen in de beoordeling voor het gezondheidsrisico.

Lees meer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.