SZW-logo_4_2

We hebben meerdere producten/mengsels in huis die als gevaarlijk zijn gemarkeerd. Hoe gaan we om met het registreren van mengsels omdat deze mengels geen eigen CAS-nummer hebben?

Voorbeeld: een lijm van Loctite heeft wel gevarensymbolen maar geen eigen CAS-nummer. De stoffen in deze lijm hebben wel eigen CAS-nummers.

Bij een mengsel of product moeten er in het geval er handelingen met de mengsels/producten worden uitgevoerd en er kans is op blootstelling, de afzonderlijke componenten ook geïnventariseerd worden. Een belangrijke reden hiervoor is, dat de verschillende componenten in een product een verschillende blootstellingspotentie kunnen hebben (b.v. een zeer verschillende vluchtigheid) en dus belangrijk om mee te nemen in de beoordeling voor het gezondheidsrisico.

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.