Brand met veel rook

Wat kunnen we leren van de grote brand in Delft?

Op zondag 23 oktober 2022, was er een flinke brand in een woonboulevard te Delft. Vanwege de sterke rookontwikkeling was er een NL Alert uitgevaardigd: 

Brand met veel rook op de Schieweg-Deltaweg in Delft. Blijf uit de rook! Sluit ramen en deuren. Zet ventilatie uit. Meer informatie op Haaglandenveilig.nl.

Dat roept de vraag op welk overzicht je eigenlijk moet kunnen overleggen aan de autoriteiten in het geval van calamiteiten. Op welke wijze kan de brandweer rekening houden met gevaarlijke stoffen die je in opslag hebt? Heb je als bedrijf, of in dit geval als bijvoorbeeld franchisegever, verplichtingen bij het kunnen aanleveren van informatie over aanwezige gevaarlijke stoffen? Denk daarbij aan schoonmaakmiddelen of bijvoorbeeld de voorraad petroleum die door de inmiddels grote ontstane vraag naar petroleumkachels toeneemt, of de grote hoeveelheden verf waar de consument uit kan kiezen?

 

Moet je een overzicht kunnen overleggen aan de brandweer bij calamiteiten zoals brand?

Dat is niet altijd het geval. Het kunnen overleggen van een lijst van gevaarlijke stoffen aan de brandweer geldt in principe alleen voor bijvoorbeeld BRZO-bedrijven. Het is uiteraard wel veel veiliger voor zowel omwonenden als de brandweer zelf.

Voor gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen gelden strenge veiligheidseisen. We zien dat er steeds meer vraag is om een dergelijk overzicht goed op te zetten. De kans op een ongeval is klein, maar er kan natuurlijk altijd iets misgaan. Denk aan:

 • Brand door een brandbare vloeistof, bijv. petroleum of benzine.
 • Een brandbare gaswolk, bijv. LPG.
 • Een giftige gaswolk, bijv. chloor.
 • Giftige rookontwikkeling door verbranding van grote hoeveelheden verf.
 • Een giftige vloeistof die verdampt, bijv. ammoniak.
 • Een explosie, mogelijk als gevolg van een brand.

Brand door materialen of stoffen waar je niet direct aan denkt maar die wel te vinden zijn bij de bedrijven op de woonboulevard in Delft:

 • Rookontwikkeling door bijvoorbeeld het in brand vliegen van tapijt, van kunststof vezels, van lijm, van plastic en ander niet-biologisch materiaal. Hierbij komen chemische afvalstoffen vrij.
 • Matrassen en bijvoorbeeld kussenschuim, die een enorme cyanidevervuiling kunnen opleveren.
 • Meubels met bijvoorbeeld formicalagen, waarbij eveneens veel cyanide vrijkomt.
 • Asbest
 • Bij de bedrijven in de Delftse woonboulevard waren ongetwijfeld veel kaarsen te koop. Dit is in principe paraffine in geleivorm, dat brandbaar is en giftige dampen oplevert.

 

Kun je een brand met giftige stoffen eigenlijk herkennen?

Je kunt bij een brand kijken naar de kleur van de rookwolk. Rookwolken bij brand die een gelige of zelfs bruine kleur hebben, kunnen giftige stoffen bevatten. 

Bij een brand met giftige stoffen is het niet altijd te ruiken of er giftige stoffen in de rook zitten. Er zijn stoffen met een herkenbare geur zoals ammoniak en chloor, maar veel giftige stoffen zijn lastig te ruiken, wat ze extra gevaarlijk maakt. Een goed voorbeeld daarvan is koolmonoxide: geurloos, kleurloos maar dodelijk.

 

Rook is ALTIJD giftig.  

Alles wat verbrandt, levert afvalproducten op en is daardoor in principe giftig.  Een onvolledige verbranding levert bijvoorbeeld koolmonoxide op. Daarenboven zorgt rook voor fijnstof.

 

Wat te doen?

Leveranciers doen er goed aan om een stoffenlijst te kunnen overleggen in geval van calamiteiten. Heb je hier vragen over? Stuur dan een mail naar toxic@sdu.nl. 

Wil je echt weten hoe het zit? Download dan de studiehandleiding van CCSE, de opleiding tot Chemical Safety Expert, en word expert op dit vakgebied.

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.