Wat is het streefrisiconiveau bij blootstelling?

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Wat is het streefrisiconiveau?

Voor kankerverwekkende stoffen als arseen en -verbindingen die directe schade aan het genetisch materiaal veroorzaken, kan geen blootstellingsniveau worden afgeleid waaronder ze niet kankerverwekkend zijn. Voor deze stoffen heeft de minister van SZW twee risiconiveaus vastgelegd: een streefrisiconiveau en een verbodsrisiconiveau. Het streven is niet meer dan 4 extra gevallen als gevolg van 40 jaar beroepsmatige blootstelling per 100.000 gevallen in de algemene bevolking. Het verbodsrisiconiveau is 4 extra per 1.000. Het streefrisiconiveau is het laagste risiconiveau dat de Gezondheidsraad adviseert voor blootstelling aan een gevaarlijke stof op de werkplek.

Zolang er geen nieuwe wettenschappelijke inzichten komen over de gezondheidsrisico’s van een stof, wordt de wettelijke grenswaarde niet verder verlaagd. Dit doet niets af aan het feit dat werkgevers zodanige technische en organisatorische maatregelen dienen te nemen dat de kans op blootstelling van werknemers aan arseen en -verbindingen zoveel mogelijk bij de bron daarvan wordt voorkomen (art 4.17 Arbeidsomstandighedenbesluit) of teruggebracht tot een zo laag mogelijk niveau onder de grenswaarde (art 4.18 Arbeidsomstandighedenbesluit).

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.