Wat is het streefrisiconiveau bij blootstelling?

Wat is het streefrisiconiveau?

Voor kankerverwekkende stoffen als arseen en -verbindingen die directe schade aan het genetisch materiaal veroorzaken, kan geen blootstellingsniveau worden afgeleid waaronder ze niet kankerverwekkend zijn. Voor deze stoffen heeft de minister van SZW twee risiconiveaus vastgelegd: een streefrisiconiveau en een verbodsrisiconiveau. Het streven is niet meer dan 4 extra gevallen als gevolg van 40 jaar beroepsmatige blootstelling per 100.000 gevallen in de algemene bevolking. Het verbodsrisiconiveau is 4 extra per 1.000. Het streefrisiconiveau is het laagste risiconiveau dat de Gezondheidsraad adviseert voor blootstelling aan een gevaarlijke stof op de werkplek.

Zolang er geen nieuwe wettenschappelijke inzichten komen over de gezondheidsrisico’s van een stof, wordt de wettelijke grenswaarde niet verder verlaagd. Dit doet niets af aan het feit dat werkgevers zodanige technische en organisatorische maatregelen dienen te nemen dat de kans op blootstelling van werknemers aan arseen en -verbindingen zoveel mogelijk bij de bron daarvan wordt voorkomen (art 4.17 Arbeidsomstandighedenbesluit) of teruggebracht tot een zo laag mogelijk niveau onder de grenswaarde (art 4.18 Arbeidsomstandighedenbesluit).

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.