Voortgang meerjarenprogramma RI&E

Op 29 januari 2020 is het Meerjarenplan RI&E (2020-2023) naar de Tweede
Kamer gestuurd1. Dit plan heeft als doel om via een programmatische aanpak de
naleving van de RI&E-plicht te vergroten. De naleving moet op twee vlakken
verbeterd worden: enerzijds moet het aantal werkgevers dat een RI&E heeft
omhoog, en anderzijds moet de kwaliteit van de RI&E’s verbeterd worden. Om dit
te bewerkstelligen, zijn er drie programmalijnen.

lees de kamerbrief

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.