VNCI: nieuwe internationale afspraken over beheer chemicaliën

Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties wereldwijd hebben recentelijk nieuwe internationale afspraken gemaakt om het gebruik, beheer en de verwerking van chemicaliën te verbeteren, met als voornaamste doel het minimaliseren van de schade aan onze planeet door deze stoffen.

Deze overeenkomsten werden vastgelegd in een VN-resolutie tijdens de ICCM5-conferentie in Bonn, waarbij meer dan honderd landen, NGO’s en de ICCA betrokken waren. Na een lang vergaderproces is uiteindelijk een raamwerk tot stand gekomen. De goedkeuring van dit wereldwijde kader voor chemische stoffen erkent vervuiling en afval als een planetaire crisis, in lijn met de eerder vastgestelde kaders voor de crises van klimaatverandering, natuur- en biodiversiteitsverlies.

Belangrijke aspecten van de overeenkomsten zijn onder andere de transparantie over stoffen in producten, hierbij wordt een uniforme manier van labelen ingevoerd. Daarnaast wordt gepleit voor het afschaffen van gevaarlijke pesticiden in de landbouw (streefjaar 2035).

Deze afspraken zullen vooral effect hebben op producenten buiten Europa, aangezien Europa al strenge regelgeving handhaaft met betrekking tot chemicaliën. De overeenkomsten dragen bij aan de bescherming van het milieu door het aanbieden en dumpen van schadelijke stoffen in andere landen te verbieden en illegale handel aan te pakken.

Bron: VNCI

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.