Vijf stappen van de arbobeleidscyclus

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

ser-gebouw-04

Deel op social media:

 De vijf stappen van de arbobeleidscyclus zijn:

Willen –

De intentie om met het arbobeleid aan de slag te gaan en duidelijk de doelen vast te stellen die wettelijk moeten worden bereikt (Art.3 Arbowet);

Weten –

Arbeidsrisico’s en mogelijke beheersmaatregelen vaststellen en opnemen in een risico-inventariseren en evaluatie (RI&E);

Wegen –

Beoordelen welke arbeidsrisico’s als eerste worden aangepakt. Maatregelen om die risico’s te voorkomen opnemen in een Plan van Aanpak (PvA);

Werken –

Het PvA en de bijbehorende maatregelen uitvoeren;

Waken –

De resultaten van de aanpak beoordelen. Indien doelstellingen aanpassen en bijwerken, zodat het arbobeleid optimaal gaat functioneren.

 

Lees meer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.