ser-gebouw-04

Vijf stappen van de arbobeleidscyclus

 De vijf stappen van de arbobeleidscyclus zijn:

Willen –

De intentie om met het arbobeleid aan de slag te gaan en duidelijk de doelen vast te stellen die wettelijk moeten worden bereikt (Art.3 Arbowet);

Weten –

Arbeidsrisico’s en mogelijke beheersmaatregelen vaststellen en opnemen in een risico-inventariseren en evaluatie (RI&E);

Wegen –

Beoordelen welke arbeidsrisico’s als eerste worden aangepakt. Maatregelen om die risico’s te voorkomen opnemen in een Plan van Aanpak (PvA);

Werken –

Het PvA en de bijbehorende maatregelen uitvoeren;

Waken –

De resultaten van de aanpak beoordelen. Indien doelstellingen aanpassen en bijwerken, zodat het arbobeleid optimaal gaat functioneren.

 

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.