Verplicht melden van zeer zorgwekkende stoffen in afval

Op 18 oktober 2023 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies uitgebracht over het ontwerpbesluit met betrekking tot het verplicht melden van zeer zorgwekkende stoffen in afval. Het advies is op 23 oktober 2023 openbaar gemaakt en gepubliceerd.

Het doel van dit ontwerpbesluit is om de bestaande informatieplicht voor bedrijven die gevaarlijke of bedrijfsafvalstoffen aanbieden uit te breiden naar de “zeer zorgwekkende stoffen’” zoals kankerverwekkende stoffen of stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu. Bedrijven moeten nu dergelijke stoffen rapporteren aan de afvalverwerker op basis van informatie in hun vergunningen of meldingen aan het bevoegd gezag over emissies naar lucht of water. De regering hoopt dat deze uitbreiding afvalverwerkers zal helpen de risico’s voor mens en milieu beter te beoordelen en passende maatregelen te nemen, wat zou moeten resulteren in milieuwinst.

Ondanks dat de Afdeling advisering het belang van goede informatie over zeer zorgwekkende stoffen in afval wel inziet, betwijfelt ze of deze uitbreiding daadwerkelijk milieuwinst oplevert. Daarnaast moet ook met de toename van uitvoeringslasten rekening worden gehouden. De benodigde informatie is grotendeels al bekend bij afvalverwerkers, en ze hebben behoefte aan andere gegevens, zoals welke zeer zorgwekkende stoffen daadwerkelijk aanwezig zijn in het afval. Het ontwerpbesluit beschouwt deze verplichting als een eerste stap om de informatie over zeer zorgwekkende stoffen te verbeteren, zonder duidelijkheid te bieden over verdere stappen en of deze zullen leiden tot de beoogde milieueffecten. Daarom adviseert de Afdeling advisering om het besluit niet vast te stellen, tenzij het wordt aangepast.

Bron: Raad van State

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

Whitepaper laboratorium

Whitepaper: Werken met gevaarlijke stoffen in het laboratorium

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.